ildar-k
2/22/2018 - 12:11 PM

Message display

Kõikide ruby lehtede üldkujunduse ja ülesehituse eest vastutab view kaustas olev application.html.erb

Näitamaks, mis vigu kasutaja tegi tuleb html lehele panna järgnev kood
  <% if @article.errors.any? %>
      <ul>
        <% @article.errors.full_messages.each do |msg|%>
          <li><%= msg %></li>
        <% end %>
      </ul>
    <% end %>
Kuna mul on vaja kuvada teavitust et artikkel on salvestatud igal lehel, siis application faili lisan sinna
koodi:

 <% flash.each do |name, msg|%>
    <ul>
      <li><%= msg %></li>
    </ul>
   <%end%>
def create
    @article = Article.new(article_params) #kontrollib sisendi sobilikust
    if @article.save #kui sisend salvestatakse
      flash[:notice] = 'Article was saved' #kuvatakse sõnum
      redirect_to article_path(@article) #suunatakse loodud artiklite lehele
    else
      render 'new' #vastasel juhul kuvatakse new lehte uuesti
    end

    # @article.save #salvestab sisendi tabelisse
    # redirect_to article_path(@article) #suunab kasutaja lehele, kus on loodud artiklid kuvatud
  end