ildar-k
12/13/2017 - 10:33 AM

Aligning

 // saan joondada elemente kas rea algusesse lõppu keskele või jätta vaikimisi stretch
align-items: start;
// saan joondada ka tulba algussesse või lõppu
justify-items: start;

 // joondamaks raamistikus elementi tuleb kasutada align-self või justify-self
  .one {
    justify-self: start;
  }
  .six {
    justify-self: end;
  }