arozwalak
7/2/2015 - 1:33 PM

CSS: Coding styles

CSS: Coding styles

BEM

Nazewnictwo klas

block
block__element
block__element -modifier
 • stosujemy takie-nazwy-klas, z myślnikami, zamiast camelCase
 • pamiętamy o odpowiednio małych blokach - jeden może zawierać się wewnątrz drugiego
 • unikamy stosowania czystych tagów html jako selektorów - używamy klas - .normal-form zamiast form
 • jeżeli obiekt ma dwie klasy, to modyfikatory w html zapisujemy po tej klasie, której dotyczy (np. <div class=”button -hoverable box__button -red”> to w domyśle .button.-hoverable i .box__button.-red)
 • jeżeli obiekt jest zarówno niezależnym blokiem, jak i elementem rodzica (jak poniższy .button.box__button), to w .box__button deklarujemy tylko to, co dotyczy związku elementu z rodzicem, np. pozycję; jeżeli button ma mieć np. inny rozmiar tekstu, lepiej zrobić to modyfikatorem np. -large-text, i nie wynosić takich zależności poza moduł, bo nie będą reużywalne i zrobi się bałagan
 • modyfikatorów nie stylujemy osobno, w oderwaniu od wlaściwej klasy elementu- traktujemy to jako suffix, nie samodzielny selektor (nie robimy tak: .-green {background: $green;})
<article class=”box -green -rounded”>
 <header class=”box__heading”>
    <h1 class=”box__title”></h1> 
 </header>
  <div class=”box__content”>
    <img src=”” class=”box__image”/>
    <div class=”box__description”></div> 
 <div class=”button box__button”></div> 
 </div> 
</article>

States & event hooks

Przejściowe stany, w odróżnieniu od stałych modyfikatorów, oznaczamy klasą .is-cośtam, np.:

 • is-active
 • is-inactive
 • is-valid
 • is-invalid

Klasy wywołujące zdarzenia w javascripcie nazywamy .js-cośtam, np.:

 • js-datepicker
 • js-lightbox

Struktura pojedynczego pliku scss

 • jeden moduł (blok) = jeden plik scss
 • style responsywne dotyczące danego modułu są zadeklarowane na jego końcu
 • ew. dokumentacja jest zadeklarowana jeszcze niżej
 • zmienna $root z przypisanym & wspomaga zapis w przypadku, gdy po danym stanie rodzica (.is-active, :hover) chcemy ostylować element podrzędny1.
.box { 
  $root: &;

  float: left;
  width: 50%;

  &__heading { … } 
  &__title { … } 
  &__content { … } 

  &.-green {...}
  &.-rounded {...}
  &.-large {...}

  &:hover {
    #{$root}__heading {...}
  }

  @include media($desktop) {
    &__heading { … } 
    &__title { … } 
    &__content { … } 
  } 

  /*doc
  ......
  */
}

Struktura plików i katalogów scss

 • _partials
  • _base.scss - Basic styles including body, html, tags
  • _layout.scss - Styles related with layout [grid, containers, rows, cols]
  • _buttons.scss - Styles for buttons
  • _common.scss - Styles related to all pages which not work as modules
  • _fonts.scss - Embedded fonts used in project
  • _footer.scss - Styles for footer
  • _header.scss - Styles for header
  • _mixins.scss - Mixins and SASS functions used in project
  • _reset.scss - CSS reset styles for cross-browser
  • _sprite.scss - Configuration of compass sprites
  • _typography.scss - Styles related with text on website. Headers, paragraphs, links and other
  • _vars.scss - SASS variables used on website. Colors, fonts sizes etc. [This file can be included in stand-alone CSS files (without underscore in name which will be compiled into separate files)]
 • _modules
  • _buttons.scss
  • _article.scss
  • _box.scss
 • style.scss - Main SASS file gathering all other files into one

Style

 • sortujemy style alfabetycznie

 1. objaśnienie problemu:
.link {
  $root: &;
  &:hover {
   &__title {...} 
   // nie mozemy zrobic tak, bo w tym miejscu & odnosi sie juz nie do .link, 
   // a do hovera, czyli konwertuje sie to do .link:hover__title :)

   .link__title {...}
   // a to jest strasznie slabe, trzeba powtarzac nazwe klasy

   #{$root}__title {...}
   // +1
  }
}

// Uwaga! Nie zadziała, gdy blok do którego przypisujemy zmienną $root, jest zagnieżdżony w innym, np.:

.blok1 {
  .blok2 {
    $root: &;
    &:hover {
      #{$root}__title {
        // znak & zapisuje całą ścieżkę, czyli tutaj kompiluje się to tak:
        // .blok1 .blok2:hover .blok1 .blok2__title (!)
      }
    }
  }
}