plamen
12/7/2017 - 2:12 PM

FruThin cover MY

<!DOCTYPE html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
<title>FruThin</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/styles.css">
</head>
<body style="background:none;" oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;">
<div class="content2">
	<h2 class="alignCenter">Terma & Syarat</h2>
	<h6>SILA BACA TERMA DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN TAPAK INI</h6>
	<p>Sila baca terma penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak ini atau perkhidmatan lain yang tersedia di tapak. Dengan melawat atau menggunakan tapak ini atau membuat pembelian dari tapak ini, anda mengesahkan bahawa anda menerima terma tapak ini.<br />Dengan melawat tapak ini atau melihat apa-apa kandungan pada tapak ini dan/atau membuat pembelian di tapak ini, anda mengakui dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami, mempunyai kapisiti undang-undang kepada, dan dengan ini bersetuju untuk terikat secara sah dengan terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, sila jangan gunakan tapak ini.<br />Terma ini meliputi semua produk yang dijual secara eksklusif oleh FruThin LLC melalui laman web. Sebarang penyimpangan daripada terma ini hendaklah disahkan oleh FruThin LLC Mana-mana Terma dan Syarat lain tidak dimasukkan. Mana-mana pengguna yang memasuki dan menggunakan perkhidmatan mengizinkan dan bersetuju untuk mematuhi terma yang ditetapkan di sini, tiada pengecualian. Jika seseorang tidak bersetuju dengan terma ini, mestilah dihalang daripada menggunakan perkhidmatan kedai ini dan daripada mana-mana transaksi dengannya. Menghantar pesanan anda bermaksud penerimaan terhadap terma & syarat dan semua terma dengannya.</p>
	<h4>PESAN</h4>
	<p>Pesanan mesti diterima melalui internet dengan melengkapkan Borang Pesanan berkaitan, yang boleh ditemui. Pesanan anda akan diterima oleh kami pada masa anda menerima e-mel pengesahan daripada . Butiran pesanan boleh didapati pada skrin pengguna selepas melengkapkan pesanan dan dihantar melalui komunikasi e-mel kepada e-mel yang didaftarkan oleh pengguna.</p>
	<h4>HARGA DAN PROMOSI</h4>
	<p> Semua harga di tapak ini adalah muktamad. Sekiranya terdapat promosi yang sedang berjalan, pelanggan kami akan berpeluang untuk mendapat diskaun pada harga produk dalam promosi. Harga produk adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis awal. Pembeli akan dicaj dengan harga produk, yang semasa pada ketika pembelian.</p>
	<h4>MISI / TERMA PENGHANTARAN</h4>
	<p>Produk boleh dihantar ke mana-mana dalam kawasan Malaysia. Produk ini akan dihantar oleh kurier kepada alamat yang anda nyatakan pada Borang Pesanan. Kaedah pembayaran ialah COD (bayar waktu terima). Di kawasan yang tidak mungkin pesanan boleh dihantar oleh kurier, masa penghantaran diberikan oleh pos Malaysia. Penghantaran akan dilakukan setiap hari, kecuali hujung minggu dan cuti.</p>
	<h4>Bayaran balik</h4>
	<p>Tuntutan untuk pemulangan atau pembatalan dihantar melalui mel. Dalam tuntutan itu, pelanggan menyatakan sebab tuntutan tersebut. Kami berhak untuk tidak menerima tuntutan oleh pembeli, jika asas aduan mereka didapati tidak munasabah.<br />Produk yang dipulangkan mesti dalam keadaan yang sama ketika anda menerimanya (seperti baharu), tanpa dibuka atau pakej dicemari, sebelum dijual, sepeti pakej asal sepenuhnya.<br />Untuk menerima pemulangan, anda mesti menunjukkan nombor pesanan individu yang asalnya telah membeli produk ini dan yang butirannya ditunjukkan dalam kod pesanan.<br />Pelanggan berhak memulangkan produk yang dibeli dan meminta digantikan dengan produk lain atau bayaran balik, dalam dua keadaan:<br />1. Dalam kes terbukti kesilapan syarikat kami (telah menerima produk yang salah atau dengan kecacatan kualiti, pelanggan hendaklah memulangkan produk dalam tempoh sepuluh (10) hari dari hari beliau menerimanya tanpa kos pengangkutan.<br />2. Jika keputusan pelanggan untuk memulangkan produk bukan disebabkan oleh apa-apa sebab objektif yang tersebut, syarikat berhak tidak menunaikan tuntutan tersebut. Jika aduan disahkan, pelanggan boleh memulangkan produk dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh resit. Dalam kes ini semua kos pengangkutan dan juga apa-apa perbezaan dalam harga produk hendaklah ditanggung pelanggan.<br />Dalam semua kes, produk hendaklah dalam keadaan yang diterima oleh pengguna, lengkap, tanpa sebarang kerosakan dan dalam pakej asal.. Jika tidak dikembalikan dalam tempoh sepuluh (10) hari, maka kedai kami tidak berkewajipan untuk menerima sebarang bayaran balik.<br />Selepas mematuhi Terma dan syarat serta penerimaan pemulangan produk, pelanggan berhak menerima sama ada satu lagi produk bagi nilai yang sama atau bayaran balik. Bayaran balik kepada pelanggan akan dilengkapkan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh produk diterima.<br />Sekiranya terdapat bayaran balik berulang atau bayaran balik yang mana syarikat kami mengikut budi bicaranya semata-mata, menganggap bahawa pelanggan menyalahgunakan hak pemulangan atau bertindak atas niat buruk, syarikat berhak menolak pemulangan produk, walaupun jika syarat-syarat ini dipenuhi.<br />Terma ini tidak akan menjejaskan mana-mana hak pengguna yang disediakan oleh undang-undang.</p>
	<h4>KEWAJIPAN ANDA SEBAGAI PELANGGAN</h4>
	<p>Anda bertanggungjawab untuk memilih produk anda dan kesesuaiannya bagi tujuan anda. Pelanggan mestilah tidak memudaratkan atau cuba memudaratkan integriti, keselamatan dan / atau ketersediaan perkhidmatan syarikat kami. <br />● Berikan nama yang sah, nama keluarga, alamat mel, nombor telefon dan e-mel.<br />● Anda bayar harga barang yang dipesan.<br />● Anda atau wakil anda boleh didapati pada masa penghantaran.<br />● Do not manufacture orders.<br />● Do not manufacture product reviews or give any other false information.</p>
	<h4>TERMA DAN SYARAT</h4>
	<p>Syarikat berhak mengubah suai atau mengemaskinikan terma dan syarat ini, tetapi hak ini tidak menjejaskan terma dan syarat sedia ada, diterima oleh pelanggan selepas membuat pesanan. Pengubahsuaian atau pembaharuan akan berkuat kuasa dari masa yang dimaklumkan sebarang perubahan. Please check periodically for changes to the terms and conditions section of this website.</p>
	<h4>UNDANG-UNDANG TERPAKAI - BIDANG KUASA</h4>
	<p>Perjanjian ini akan ditadbir urus oleh undang-undang Eropah dan Malaysia, terutamanya undang-undang yang mengawal selia isu, berkaitan e-dagang, jualan jarak jauh dan perlindungan pengguna dan tertakluk pada bidang kuasa eksklusif mahkamah tempat penubuhan syarikat kami.</p>
	<h4>PRODUK</h4>
	<p>Produk yang dihoskan di halaman gedung adalah berkualiti tinggi dan memenuhi semua spesifikasi yang diperlukan. Juga dianalisis sepenuhnya dari segi kualiti dan penggunaan. Untuk penggunaan lain atau aplikasi lain, selain daripada yang ditujukan dan dibina dari kedai dalam talian kami menjadi tanggungjawab pelanggan semata-mata.</p>
	<h4>DASAR PRIVASI</h4>
	<p>Data peribadi pelanggan laman web kami kekal dirahsiakan dengan ketat dan hanya digunakan untuk menjalankan tindakan di atas dan bagi tujuan maklumat. Penyerahan oleh anda bagi data peribadi, bermakna anda berumur lebih daripada 18 tahun dan mengizinkan penggunaan data oleh syarikat kami. Butiran peribadi anda tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan diperlukan berbuat begitu oleh pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang.</p>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no">
<title>FruThin</title>
<meta name="keywords" content="prostate, prostatitis, BPH (Benign prostatic hyperplasia), prostate cancer, urination, ejaculation, libido, infertility, impotence, groin, erection, testis inflammation, prostate gland inflammation, perineum, difficult urination, sexual disorders, prostate massage, male fertility, sexual response, older men health, urology, urological problems, bladder infection">
<meta name="description" content="Prostalgene is a product that helps to improve male urinary health, enriched with plant extracts.">
<link rel="stylesheet" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/styles.css">
</head>
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;">
<div class="container step3">
 <div class="col-12">
  <header class="text-center"> <br />
   <h1 class="congrats"><img src="../../../cdn/covers/fruthin/my/images/congrats.png" alt="" class="step3Img"><strong> CONGRATULATIONS,</strong><br />
    Pesanan anda telah diterima!</h1>
   <p class="fontCenter"> Anda baru sahaja memesan FruThin. Terima kasih. <br> Produk yang dipesan akan dihantar dalam tempoh 2-4 hari bekerja.</p>
  </header>
  
 </div>
 <div class="clear"></div>
</div>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>FruThin</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link rel="stylesheet" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/styles.css">
<link rel="stylesheet" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/form.css">
<script type="text/javascript" src="../../../cdn/covers/fruthin/my/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../../cdn/covers/fruthin/my/js/template_validator.js"></script>
<script>
   jQuery(function($){
    jQuery.get('zipCodes.txt', function(data) {
     var zipCodes = data;
     splitedCodes = zipCodes.replace(/(?:\r\n|\r|\n)/g, ',');

     $(".cod_form #billing_zip").live("change", function(){
      var checkZip = $(".cod_form #billing_zip").val();
      splitedCodes = "," + splitedCodes + ",";
      var stringHolder = "," + checkZip + ",";
      var indexOfTest = splitedCodes.indexOf(stringHolder);
      if(indexOfTest == -1) {
       {

        $("body").append('<div class=\"tip\"><div class=\"toolTip\"><div class=\"toolTipArrow\"></div>Bayar waktu terima tidak disokong untuk rantau ini.</div></div>');
        $(".tip").css({
         top: $(".cod_form #billing_zip").offset().top + $(".tip").height() - 3,
         left: $(".cod_form #billing_zip").offset().left
        });
        $(".cod_form #billing_zip").focus();
        $(".cod_form #billing_zip").val("");
        return false;
       }
      }
     });
    });
   });
  </script>
</head>

<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;" id="stepBody">
<div class="pat s1">
 <div class="container2">
  <div class="logo"></div>
 </div>
</div>
<div id="home" class="sections home">
<div id="site2">
 <div id="innerContent">
  <div class="fLeft pricesHolder">
   <div class="pBox pBoxActive" data-product="0">
    <div class="pNav pNav2"> Beli 1
     <div class="pNavR">Pengiriman Percuma</div>
    </div>
    <img class="eighty" src="images/pack_small.png" alt="" />
    <div class="pContent">
     <p>Harga biasa: <span class="priceOld">RM&nbsp;298.00</span><br>
      <span class="green">hanya <span class="priceNew f30">RM&nbsp;149.00</span></span> </p>
     <div class="star star1">Jimat<br />
      <span class="save0"></span> </div>
     <button class="selectP" id="lastButton">Pilih pakej ini</button>
    </div>
   </div>
   
   <!--productBox 1-->
   <div class="pBox" data-product="1">
    <div class="pNav"> Beli 2, dapat 1 percuma!
     <div class="pNavR">Pengiriman Percuma</div>
    </div>
    <img class="eighty" src="../../../cdn/covers/fruthin/my/images/pack_small.png" alt="" /><img class="eighty" src="../../../cdn/covers/fruthin/my/images/pack_small.png" alt="" /> <span class="plus-sign">+</span> <img class="eighty" src="../../../cdn/covers/fruthin/my/images/pack_small.png" alt="" />
    <div class="pContent">
     <p>Harga biasa: <span class="priceOld">RM&nbsp;498.00</span><br>
      <span class="green">hanya <span class="priceNew f30">RM&nbsp;249.00</span></span> </p>
     <div class="star star2">Jimat<br />
      <span class="save1"></span> </div>
     <button class="selectP">Pilih pakej ini</button>
    </div>
   </div>
   <!--productBox 2-->   
  </div>
 </div>
 
 <!--pricesHolder-->
 <div class="fRight">
  <div class="fRight formHolder">
   <div class="tableTitle">LANGKAH TERAKHIR<br />
    <span>MAKLUMAT PEMBAYARAN</span></div>
   <div class="formContStep2">
<form name="orderform" id="orderform" action="step3.php" method="post" class="cod_form" onsubmit="return template_validator({'billing_fname':{'mask':/\S/,'hint':'Masukkan Nama Pertama!'},'billing_address':{'mask':/\S/,'hint':'Masukkan Alamat Jalan!'},'billing_state':{'mask':/\S/,'hint':'Masukkan Negeri/Daerah!'},'billing_city':{'mask':/\S/,'hint':'Masukkan Bandar!'},'billing_zip':{'mask':/^[0-9]+$/,'hint':'Bayar waktu terima tidak disokong untuk rantau ini.'},'billing_phone':{'mask':/^[0-9- \+\(\)]+$/,'hint':'Masukkan Telefon!'}})">
  <input type="hidden" value="0" id="product_selection" name="product_selection"/>
  <input type="hidden" value="On" id="sameshipping" name="sameshipping"/>
  <input type="hidden" value="Cash" id="payment_method" name="payment_method"/>
  <!-- <input type="hidden" value="-" id="billing_zip" name="billing_zip" /> -->

  <label for="billing_fname">Nama Pertama</label>
  <input id="billing_fname" type="text" name="billing_fname" placeholder="Nama Pertama"/>

  <label for="billing_address">Alamat Jalan</label>
  <textarea id="billing_address" type="text" name="billing_address" placeholder="Alamat Jalan" value="" rows="2">
</textarea>

  <label for="billing_state">Negari</label>
  <select id="billing_state" name="billing_state" value="">
  		 <option value="">Negari</option>
  		 <option value="Selangor">Selangor</option>
  		 <option value="Kuala Lumpur">Kuala Lumpur</option>
  		 <option value="Sarawak">Sarawak</option>
  		 <option value="Johor">Johor</option>
  		 <option value="Penang">Penang</option>
  		 <option value="Sabah">Sabah</option>
  		 <option value="Perak">Perak</option>
  		 <option value="Pahang">Pahang</option>
  		 <option value="Negeri Sembilan">Negeri Sembilan</option>
  		 <option value="Kedah">Kedah</option>
  		 <option value="Malacca">Malacca</option>
  		 <option value="Terengganu">Terengganu</option>
  		 <option value="Kelantan">Kelantan</option>
  		 <option value="Perlis">Perlis</option>
  		 <option value="Labuan">Labuan</option>
  	 </select>

  <label for="billing_city">Bandar</label>
  <input id="billing_city" type="text" name="billing_city" placeholder="Bandar" value=""/>

  <label for="billing_zip">ZIP/Poskod</label>
  <input placeholder="ZIP/Poskod" type="text" name="billing_zip" id="billing_zip" value=""/>

  <label for="billing_phone">Nombor Telefon</label>
  <input id="billing_phone" type="text" name="billing_phone" placeholder="Nombor Telefon" value=""/>
  <br class="clear"/>

  <button class="rushOrder" type="submit">PESAN SEKARANG</button>
</form>
</div>
   <p class="addon-disclamer">* Harga muktamad. Kos tambahan tidak akan dikenakan.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="clear"></div>
</div>
</div>
<footer>
  <div class="container">
    <div class="links">
			<a onclick="window.open('refunds.php', 'windowname2', 'width=670, height=700, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Bayaran balik</a>
      <a onclick="window.open('terms.php', 'windowname2', 'width=670, height=700, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Terma & Syarat</a>
			<a onclick="window.open('policy.php', 'windowname2', 'width=670, height=700, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Dasar privasi</a>
      <a onclick="window.open('contacts.php', 'windowname2', 'width=670, height=400, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Hubungi</a>
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <hr>
    <p class="disclaimer-add">* Penafian ini menyatakan bahawa tiada jaminan untuk hasil tertentu dan hasil bagi setiap individu mungkin berlainan! Maklumat yang terkandung dalam tapak web ini tidak bermaksud untuk ditafsirkan sebagai janji atau jaminan. FruThin LLC tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan atau kerugian turutan khas, sampingan, punitif, tidak langsung, langsung apa sahaja yang timbul disebabkan atau berkaitan dengan penggunaan atau salah penggunaan produknya.</p>
  </div>
</footer>

<script type="text/javascript">

    var prices = [
              'RM&nbsp;149.00', 'RM&nbsp;249.00', 'RM&nbsp;399.00'
            ];
    var quants = [
              '1', '3', '5'
            ];
    var full_prices = [
              'RM&nbsp;298.00', 'RM&nbsp;498.00', 'RM&nbsp;798.00'
            ];
    var discount = [
              'RM&nbsp;149.00', 'RM&nbsp;249.00', 'RM&nbsp;399.00'
            ];

    jQuery(function($) {

    $('.pBox').on('click', function() {
    $('.pBox').removeClass('pBoxActive');
    $(this).addClass('pBoxActive');
    $('.pBox button').html('Pilih pakej ini');
    $(this).find('button').html ('Pakej Yang Dipilih');
    $("#product_selection").val($(this).attr("data-product"));


    $('#full_price').html(full_prices[$(this).attr("data-product")]);
    $('#discount').html(discount[$(this).attr("data-product")]);
    $('.total').html(prices[$(this).attr("data-product")]);

    $('#regular_pr').html(full_prices[$(this).attr("data-product")]);
    $('#disc_pr').html(prices[$(this).attr("data-product")]);
    $('#disc_save').html(discount[$(this).attr("data-product")]);
    $('#tot_pr').html(prices[$(this).attr("data-product")]);
    var selValue = $('#form-selector-quant').val();
    if( selValue != $(this).attr('data-product') ){
      $('#form-selector-quant').val($(this).attr('data-product'));
    }

    selected_quantity_id = $(this).attr("data-product");
      });

    $(".pBox[data-product=0]").trigger("click");
    });

    

    $(document).ready(function(){
    $('.save0').html('RM&nbsp;149.00');
    $('.save1').html('RM&nbsp;249.00');
    $('#form-selector-quant').on('change' , function () {
      var selVal = $(this).val();

      if( !$('.pBox[data-product='+selVal+']').hasClass('pBoxActive') ){
        $('.pBox[data-product='+selVal+']').trigger('click');
      }

    });
    $('.pBox[data-product=0]').trigger('click');
   

    });

  </script> 

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>FruThin</title>
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../favicon.ico">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/styles.css">
</head>
<body style="background:none;" oncontextmenu="return false" class="" ondragstart="return false;" ondrop="return false;">
<div class="padd20 content2" >
	<h4>Bayaran balik</h4>
  <p>Tuntutan untuk pemulangan atau pembatalan dihantar melalui mel. Dalam tuntutan itu, pelanggan menyatakan sebab tuntutan tersebut. Kami berhak untuk tidak menerima tuntutan oleh pembeli, jika asas aduan mereka didapati tidak munasabah.<br />Produk yang dipulangkan mesti dalam keadaan yang sama ketika anda menerimanya (seperti baharu), tanpa dibuka atau pakej dicemari, sebelum dijual, sepeti pakej asal sepenuhnya.<br />Untuk menerima pemulangan, anda mesti menunjukkan nombor pesanan individu yang asalnya telah membeli produk ini dan yang butirannya ditunjukkan dalam kod pesanan.<br />Pelanggan berhak memulangkan produk yang dibeli dan meminta digantikan dengan produk lain atau bayaran balik, dalam dua keadaan:<br />1. Dalam kes terbukti kesilapan syarikat kami (telah menerima produk yang salah atau dengan kecacatan kualiti, pelanggan hendaklah memulangkan produk dalam tempoh sepuluh (10) hari dari hari beliau menerimanya tanpa kos pengangkutan.<br />2. Jika keputusan pelanggan untuk memulangkan produk bukan disebabkan oleh apa-apa sebab objektif yang tersebut, syarikat berhak tidak menunaikan tuntutan tersebut. Jika aduan disahkan, pelanggan boleh memulangkan produk dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh resit. Dalam kes ini semua kos pengangkutan dan juga apa-apa perbezaan dalam harga produk hendaklah ditanggung pelanggan.<br />Dalam semua kes, produk hendaklah dalam keadaan yang diterima oleh pengguna, lengkap, tanpa sebarang kerosakan dan dalam pakej asal.. Jika tidak dikembalikan dalam tempoh sepuluh (10) hari, maka kedai kami tidak berkewajipan untuk menerima sebarang bayaran balik.<br />Selepas mematuhi Terma dan syarat serta penerimaan pemulangan produk, pelanggan berhak menerima sama ada satu lagi produk bagi nilai yang sama atau bayaran balik. Bayaran balik kepada pelanggan akan dilengkapkan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh produk diterima.<br />Sekiranya terdapat bayaran balik berulang atau bayaran balik yang mana syarikat kami mengikut budi bicaranya semata-mata, menganggap bahawa pelanggan menyalahgunakan hak pemulangan atau bertindak atas niat buruk, syarikat berhak menolak pemulangan produk, walaupun jika syarat-syarat ini dipenuhi.<br />Terma ini tidak akan menjejaskan mana-mana hak pengguna yang disediakan oleh undang-undang.</p>  
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html><head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
<title>FruThin</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/styles.css">
</head>

<body style="background:none;" oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;">
<div class="content2">
 <h2 class="alignCenter">Dasar privasi</h2>
 Kami tidak mengumpulkan apa-apa maklumat daripada pengguna kami melainkan maklumat standard yang statistik laman web kami kumpulkan secara automatik. Berikut ialah perjanjian Dasar Privasi standard. Kami komited untuk melindungi privasi pelawat laman web kami; dasar ini menggariskan cara kami akan mengendalikan maklumat peribadi anda. <br />
 <h4>I. Apakah maklumat yang kami kumpulkan?</h4>
 Kami mungkin mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan bentuk data peribadi berikut:<br />1. Maklumat tentang lawatan anda dan penggunaan anda terhadap laman web ini;<br />2. Maklumat tentang sebarang transaksi yang dijalankan antara anda dan kami di atau berhubung dengan laman web ini, termasuk maklumat berkaitan mana-mana pembelian yang anda lakukan terhadap barangan atau perkhidmatan kami;<br />3. Maklumat yang anda berikan kepada kami bagi tujuan mendaftar dengan kami dan/atau melanggan perkhidmatan laman web kami dan/atau pemberitahuan mel. 
 <h4>II. Maklumat tentang lawatan laman web</h4>
  Kami mungkin mengumpulkan maklumat tentang komputer anda dan lawatan anda ke laman web ini seperti alamat IP, lokasi geografi, jenis pelayar, sumber rujukan, jangka masa lawatan dan bilangan halaman dipaparkan. Kami mungkin menggunakan maklumat ini dalam pentadbiran laman web ini, untuk memperbaik kebolehgunaan laman web dan bagi tujuan pemasaran.<br />Ramai pelayar web bimbang tentang privasi mereka dan penggunaan 'cookies' di Internet. Cookies ialah fail kecil yang boleh digunakan untuk menyimpan maklumat yang sudah pun anda berikan. Cookies tidak boleh digunakan untuk "mencuri" maklumat tentang anda atau sistem komputer anda. Laman web ini menggunakan cookies untuk mengingati keutamaan anda. Misalnya, laman web mungkin mengingati halaman yang anda paparkan, untuk memastikan lawatan anda yang seterusnya lebih mudah (dengan memaparkan maklumat yang lebih berkaitan dengan lokasi yang disimpan). Namun begitu, jika anda tidak suka sebarang cookie sama sekali, ia boleh dinyahdayakan dalam Pilihan Internet pelayar web anda. Walau bagaimanapun, ini akan memberi kesan negatif terhadap kebolehgunaan banyak laman web, termasuk yang ini.
 <h4>III. Menggunakan data peribadi anda</h4>
 Data peribadi diserahkan pada laman web ini akan digunakan bagi tujuan dinyatakan dalam dasar privasi atau bahagian berkaitan laman web ini.<br />Selain daripada penggunaan yang dikenal pasti di tempat lain dalam dasar privasi ini, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda:<br />1. Memperbaik pengalaman pelayaran anda dengan laman web yang diperibadikan;<br />2. Hantar maklumat (selain daripada komunikasi pemasaran) kepada anda yang kami fikir mungkin menarik perhatian anda melalui pos atau e-mel atau teknologi yang serupa;<br />3. Hantar kepada anda komunikasi pemasaran berkaitan perniagaan kami yang kami rasa mungkin menarik perhatian anda melalui pos atau, di tempat yang anda secara khusus bersetuju dengannya, melalui mel atau teknologi yang serupa.
 <h4>IV. Pendedahan lain</h4>
 Sebagai tambahan kepada pendedahan yang diperlukan secara munasabah bagi tujuan yang dikenal pasti di tempat lain dalam privasi ini, kami mungkin mendedahkan maklumat tentang anda:<br />1. Setakat yang diperlukan oleh undang-undang untuk berbuat begitu;<br />2. Berhubung dengan sebarang prosiding undang-undang atau prosiding undang-undang prospektif;<br />3. Untuk menubuhkan, mengamalkan atau mempertahankan hak undang-undang kami (termasuk menyediakan maklumat kepada orang lain bagi tujuan pencegahan penipuan dan mengurangkan risiko kredit);<br />4. Kepada pembeli atau penjual (atau pembeli atau penjual prospektif) bagi mana-mana perniagaan atau aset yang kami sedang (atau sedang berfikir-fikir) jual atau beli.<br />Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga..
 <h4>V. Pindahan data antarabangsa</h4>
 Maklumat yang kami kumpulkan boleh disimpan dan diproses dalam dan dipindahkan di antara mana-mana negara di mana kami beroperasi untuk membolehkan kita menggunakan maklumat yang sesuai dengan dasar privasi ini.
 <h4>VI. Keselamatan data peribadi anda</h4>
 Kami akan mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan maklumat peribadi anda. Sudah tentu, penghantaran data melalui internet adalah memang tidak selamat, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar melalui internet.
 <h4>VII. Pindaan dasar</h4>
 Kami berhak untuk mengubah amalan maklumat kami dan syarat-syarat Notis Privasi ini, dan menggunakan amalan yang diubah kepada semua maklumat yang kami ada mengenai anda. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menerima syarat-syarat Notis Privasi ini seperti yang dinyatakan ketika anda menggunakannya. Mana-mana akses masa depan untuk laman web ini selepas pemaparan Notis Privasi yang dikaji semula akan dianggap sebagai penerimaan Notis Privasi yang kemudiannya disemak semula. Kami berhak mengubah Notis Privasi ini pada bila-bila masa.

</div>
</body></html>
<!DOCTYPE html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>FruThin</title>
<meta name="keywords" content="prostate, prostatitis, BPH (Benign prostatic hyperplasia), prostate cancer, urination, ejaculation, libido, infertility, impotence, groin, erection, testis inflammation, prostate gland inflammation, perineum, difficult urination, sexual disorders, prostate massage, male fertility, sexual response, older men health, urology, urological problems, bladder infection">
<meta name="description" content="Prostalgene is a product that helps to improve male urinary health, enriched with plant extracts.">
<link rel="stylesheet" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/styles.css">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no">
</head>
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;">
<nav>
  <div class="container"> 
  <div class="phoneMobile">    
    <a href="../../../cdn/covers/fruthin/my/step2.php" onClick="document.getElementById('form-index').submit();return false;" class="pull-right cart"></a>

		</div>
    <div class="logo"></div>  
  </div>
</nav>

<div class="clear"></div>
<div id="home" class="sections">
 <div class="container">
  <div class="contentBox1"> <img class="productBox" src="../../../cdn/covers/fruthin/my/images/box.png" alt=""></div>
  <div class="contentBox2">
  <div class="box">
   <p class="onePl">BAGAIMANAKAH IA BERTINDAK?</p>
   <p class="oneP2">Jika digunakan secara tetap, FruThin boleh membantu menurunkan berat badan dengan berkesan.</p>
   <ul class="features">
    <li>Ia melarutkan dan membakar lemak</li>
    <li>Ia mengawal selera</li>
    <li>Ia membersihkan organisma dan meningkatkan proses metabolisme</li>
    <li>Ia mempunyai kesan mengukuh</li>
   </ul>
   </div>
  </div>
  <div class="contentBox3">
   <div class="box">
    <div class="boxcontent"> Harga biasa: <span class="through">RM&nbsp;298.00</span><br />
     Harga diskaun: <span class="f23"><b>RM&nbsp;149.00</b></span> </div>
    <h2>APAKAH DIA:</h2>
    <p id="info">Setiap buah beri yang menjadi sebahagian FruThin , dikumpulkan secara manual di hutan Scandinavia. Disebabkan ekologi yang ideal, buah-buah beri tersebut mengandungi lebih banyak vitamin dan unsur-unsur yang aktif secara biologi.</p>
    <h2>BAHAN-BAHAN:</h2>
    <ul class="listMain">
     <li>
      <p>Mulberi utara</p>
     </li>
     <li>
      <p>Beri podofilum</p>
     </li>
     <li>
      <p>Vaccinium macrocarpon (bearberry)</p>
     </li>
     <li>
      <p>Beri biru liar</p>
     </li>
     <li>
      <p>Tambahan pula ia mengandungi sumber tenaga semula jadi – kafeina dan taurina</p>
     </li>
    </ul>
    <form name="form-index" id="form-index" action="../../../cdn/covers/fruthin/my/step2.php" method="post" >
	<input id="shipping_fname" type="hidden" name="shipping_fname" value="NULL" />
  <input id="shipping_email" type="hidden" name="shipping_email" value="NULL" />
</form>
    <a class="rushOrder shoppingCard" href="#" onClick="document.getElementById('form-index').submit();return false;">PESAN SEKARANG</a>
   </div>
  </div>
  <div class="clear"></div>
  <div class="box2">
   <h2>Cara menggunakan:</h2>
   <div class="text">Ambil 1 tablet setiap hari selepas sarapan atau semasa sarapan. Larut tablet berbuak dalam segelas air (200 ml).</div>
  </div>
 </div>
</div>
<div class="clear"></div>
<footer>
  <div class="container">
    <div class="links">
			<a onclick="window.open('refunds.php', 'windowname2', 'width=670, height=700, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Bayaran balik</a>
      <a onclick="window.open('terms.php', 'windowname2', 'width=670, height=700, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Terma & Syarat</a>
			<a onclick="window.open('policy.php', 'windowname2', 'width=670, height=700, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Dasar privasi</a>
      <a onclick="window.open('contacts.php', 'windowname2', 'width=670, height=400, scrollbars=1'); return false;" href="javascript: void(0)">Hubungi</a>
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <hr>
    <p class="disclaimer-add">* Penafian ini menyatakan bahawa tiada jaminan untuk hasil tertentu dan hasil bagi setiap individu mungkin berlainan! Maklumat yang terkandung dalam tapak web ini tidak bermaksud untuk ditafsirkan sebagai janji atau jaminan. FruThin LLC tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan atau kerugian turutan khas, sampingan, punitif, tidak langsung, langsung apa sahaja yang timbul disebabkan atau berkaitan dengan penggunaan atau salah penggunaan produknya.</p>
  </div>
</footer>


</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>FruThin</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" href="../../../cdn/covers/fruthin/my/css/styles.css">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no">
</head>
<body style="background:none;" oncontextmenu="return false" ondragstart="return false;" ondrop="return false;">
<div class="content2">
	<h2>Hubungi</h2>
	<p><strong>FruThin LLC</strong><br />1745 Shea Center Drive, Highlands Ranch, Colorado, 80129, USA<br /></p>
</div>
</body>
</html>