Kcko
1/15/2015 - 4:16 PM

Nette - správné použití odeslání emailu

Nette - správné použití odeslání emailu

services:
	-
		implement: MessageFactory
		setup:
			- setFrom("foo@bar.com")
<?php

class FooService extends Nette\Object
{
	
	protected $messageFactory;
	
	protected $mailer;
	
	public function __construct(Nette\Mail\IMailer $mailer, MessageFactory $messageFactory)
	{
		$this->messageFactory = $messageFactory;
		$this->mailer = $mailer;
	}
	
	public function doSth()
	{
		$message = $this->messageFactory->create();
		$message->setSubject(....);
		$this->mailer->send($message);
		
	}
}
<?php
interface MessageFactory
{
	/**
	 * @return \Nette\Mail\Message 
	 */
	public function create();
}