EBOI
5/28/2018 - 9:34 AM

Przegenerowanie wydruku złożonego wniosku

 1. Wykonaj zapytanie i znajdź złożony wniosek
 2. Wyłącz VPN
 3. Wejdź na stronę https://adminaws.eboi.pl:7956/#/package/details/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ( xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx = [efsf_ID] )
 4. Pobierz paczkę z pdf'em
 5. Usuń z paczki pdf'a
 6. Wgraj paczkę spowrotem
 7. Zmień status paczki na 'nie przetworzona' (System wygeneruje dla paczki nowego pdf'a)

Operację można wykonywać jedynie dla paczek nie podpisanych cyfrowo (nazwy cyfrowo podpisanych plików zaczynają się od słowa signature..)

SELECT [efsf_ID], [efsf_SignedTime], [efsf_Name]
 FROM [E3_Prod_Ministerstwo_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego_2_19320_].[dbo].[EF_SignedForm]
 JOIN [Customer] ON [cus_ID] = [efsf_User_ID]
 JOIN [BP_PackageData] ON [pad_ID] = [efsf_ID]
 WHERE
 [cus_FullName] = 'CUSTOMER_FULL_NAME'
 AND [efsf_Name] = 'NAME_OF_SIGNED_FORM'
 ORDER BY [efsf_SignedTime] DESC