cachaito
8/30/2014 - 11:21 PM

Odd and even check

sprawdzanie liczb parzystych, drugi sposób wykorzystuje operatory bitowe (?). Przykład z Wydajny JavaScript str. 172

var i = 0;

for(;i<12;i++) {

 //lame checking
 if(i % 2 === 0) {
  elem.className = 'even';
 } else {
  elem.className = 'odd';
 }
 
 //superb way
 if(i & 1) {
  elem.className = 'odd';
 } else {
  elem.className = 'even'; 
 }

}