cachaito
1/24/2014 - 8:18 PM

Functionality check

Bardziej efektywne i bezpieczne sprawdzanie czy funkcjonalność istnieje

//Bad
if(navigator.geolocation) {
  // Do some stuff
}

//Good
if('geolocation' in navigator) {
  // Do some stuff
}