tobbbe
10/14/2013 - 10:52 AM

add MIME typer IIS

add MIME typer IIS

Gå in på sidan på IISen så finns en MIME-typ hanterare. Lägg till

Detta skapar också en web.config fil! NICE!