ildar-k
5/16/2019 - 3:41 PM

Setting up SASS

Selleks et jooksutada sass-i kasutame käsureas
sass --watch kaust või fail mida tuleb kompileerida:fail või kaust kuhu kompileeritav fail pannakse

Lihtsuse mõttes on mõistlik jagada kujundus mooduliteks sassi kaustas, nii et iga moodul
on oma kaustas  ning moodulis olevad komponendid (ntks header) viidata ühele eraldi dir failile (ntks layout-dir.sass)
Selleks kasuta 

atimport "komponendi failinimi.sass"
Seejärel aga need samused moodulite dir.sass'idele viidata oma master.sass'is (atimport"layouts/layout-dir")
Selleks, et sass ei kompileeriks kogu kremplit vaid ainult master sass'i, peab ülejäänud sass'i failide
nimetus algama _alakriipsuga, mis teeb neist partial'id. Sellisel viisil kompileeritakse ainult üks fail ning välja tuleb ainult üks korralik
css fail