milanhybner
9/12/2017 - 10:46 AM

Funkční trénink – velká činka

Funkční trénink – velká činka – návrh obsahu – http://gistpreview.github.io/?ee0d1fbf408799ffc8fdbdfcfd35c546

**Návrh obsahu**

<!-- http://gistpreview.github.io/?ee0d1fbf408799ffc8fdbdfcfd35c546 -->

Teoretický úvod (15 minut)

- jaké druhy činek existují (nakládací, jednoručka, ...)
- jejich využití ve funkčním tréninku, rozdíl cvičení s vlastním tělem / s činkami
- jaké sporty činky využívají (vzpírání, crossfit, ...)
- terminologie (trh, nadhoz, ..., tahy, tlaky, ...)
- základní bezpečnostní zásady (zajištění kotoučů, nakládání a sundavání kotoučů)

Praktická část

- rozcvičení obecné (15 minut)
- rozcvičení specifické pro cvičení s činkou (15 minut)

Technika provedení základních cviků (cca 3 h, třeba 6 cviků po 30 minutách)

- průpravná cvičení, postup nácviku
- zásady bezpečného a účinného provedení
- nejčastější chyby
- dávkování (zátěž, počty opakování)
- poskytování cvičenci zpětné vazby k technice (ve dvojcích nebo ve trojicích)

Další cvičení s využitím tyče a kotoučů (15 minut)

Strečink, kompenzační cvičení (15 minut)

Diskuse, doplňující dotazy, zajímavosti (15 minut)
  
<!-- Markdeep: --><style class="fallback">body{visibility:hidden;white-space:pre;font-family:monospace}</style></script><script src="https://casual-effects.com/markdeep/latest/markdeep.min.js"></script><script>window.alreadyProcessedMarkdeep||(document.body.style.visibility="visible")</script>