jonas
2/2/2014 - 9:32 PM

Feelometer - hämtar information om hur kallt vädret känns från wunderground och visar den på en Raspberry pi med en PiGlow

Feelometer - hämtar information om hur kallt vädret känns från wunderground och visar den på en Raspberry pi med en PiGlow

# coding=latin1
# Feelometer - hämtar information om hur kallt vädret känns från wunderground och visar 
# den på en Raspberry pi med en PiGlow från Pimoroni
# 
# av Jonas Ryberg
# Kräver biblioteket PyGlow som hämtas på https://github.com/benleb/PyGlow
#
# ------------------------------
# Så här ska dioderna på PiGlow tolkas
#
# blå led = -1
# vit led = -10
#
# grön led = 1
# röd led = 10
# gul led = 5
# ------------------------------

from urllib2 import urlopen
import json
from pyglow import PyGlow # importerar funktioner for att styra PiGlow
from time import sleep

pyglow = PyGlow()


# Hämta data för Stockholm från wunderground.com

req = urlopen('http://api.wunderground.com/api/din-api-nyckel/conditions/q/SE/stockholm.json')
parsed_json = json.load(req)
feelslike = int(parsed_json['current_observation']['feelslike_c'])

# Definierar variabler

styrka = 100
blue = 0
green = 0
yellow = 0
red = 0
white = 0

# feelslike = -3 # för test

# avgör vilka dioder som ska tändas


if feelslike == 0: #om nollgradigt
  blue = 1
  green = 1

if feelslike > 0: #om plussgrader
  red = int(feelslike/10)
  yellow = int((feelslike-red*10)/5)
  green = feelslike-red*10-yellow*5
    
  if green > 3:
   yellow = 0
   red = red + 1
   blue = 1
   green = 0
    
if feelslike < 0: #om minusgrader
   feelslike = -feelslike
   white = int(feelslike/10)
   blue = feelslike - white*10
   if blue > 3:
    white = white+1
    if blue == 4:
      green = 1
      yellow = 1
      blue = 0
    if blue == 5:
      yellow = 1
      blue = 0
    if blue == 6:
      yellow = 1
      blue = 1
    if blue > 6:
      green = 10 - blue
      blue = 0

# för test
# -----------------------------
# print'blue = ' + str(blue)
# print'green = ' + str(green)
# print'yellow = ' + str(yellow)
# print'red = ' + str(red)
# print'white = ' + str(white)
# ------------------------------

'''
led-adresser

pyglow.led(18,100)#vit
pyglow.led(12,100)#vit
pyglow.led(6,100) #vit


pyglow.led(5,100) #blå
pyglow.led(11,100)#blå
pyglow.led(17,100)#blå

pyglow.led(16,100)#grön
pyglow.led(10,100)#grön
pyglow.led(4,100) #grön

pyglow.led(3,100) #gul 
pyglow.led(9,100) #gul
pyglow.led(15,100) #gul

pyglow.led(2,100) #orange
pyglow.led(8,100) #orange
pyglow.led(14,100) #orange

pyglow.led(1,100) #röd
pyglow.led(7,100) #röd
pyglow.led(13,100) #röd
'''

pyglow.all(0)

# tänd led

while white > 0:
  pyglow.led((white*6),styrka)
  white = white - 1

start = 1
while red > 0:
  pyglow.led(start,styrka)
  red = red -1
  start = start + 6

start = 3
while yellow > 0:
  pyglow.led(start,styrka)
  yellow = yellow -1
  start = start + 6

start = 4
while green > 0:
  pyglow.led(start,styrka)
  green = green -1
  start = start + 6

start = 5
while blue > 0:
  pyglow.led(start,styrka)
  blue = blue - 1
  start = start + 6