epcim
10/21/2015 - 11:26 AM

phrases.howto.md

42 is error code for not enough storage, not the ultimate answer

člověk je bohatý úměrně tomu, bez kolika věcí se dokáže obejít