EBOI
4/3/2018 - 7:35 AM

Aktualizacja SessionFields

Pozwala na aktualizację parametrów wniosku/raportu takich jak np. kod programu, kod priorytetu, czy termin naboru

UPDATE [DATABASE_NAME].[dbo].[EF_Template]
SET [eftp_SessionFields] = '<ArrayOfStringPair xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <StringPair>
  <Key>KodProgramuOperacyjnego</Key>
  <Value>XX</Value>
 </StringPair>
 <StringPair>
  <Key>TekstNazwaProgramu</Key>
  <Value>PROGRAM_NAME</Value>
 </StringPair>
 <StringPair>
  <Key>KodPriorytetu</Key>
  <Value>XXX</Value>
 </StringPair>
 <StringPair>
  <Key>Termin</Key>
  <Value>RRRR-MM-DD</Value>
 </StringPair>
</ArrayOfStringPair>'
WHERE [eftp_ID] = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'

SELECT TOP 1000 [eftp_ID]
   ,[eftp_Name]
   ,[eftp_Enabled]
   ,[eftp_SessionFields]
 FROM [DATABASE_NAME].[dbo].[EF_Template]
 WHERE [eftp_Name] LIKE '%TEMPLATE_NAME%'