wickywills
3/28/2018 - 1:52 PM

Browser detection

var nVer = navigator.appVersion;
var nAgt = navigator.userAgent;
var browserName = navigator.appName;
var fullVersion = ''+parseFloat(navigator.appVersion);
var majorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10);
var nameOffset,verOffset,ix;

// In Opera 15+, the true version is after "OPR/"
if ((verOffset=nAgt.indexOf("OPR/"))!=-1) {
  browserName = "Opera";
  fullVersion = nAgt.substring(verOffset+4);
}
// In older Opera, the true version is after "Opera" or after "Version"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Opera"))!=-1) {
  browserName = "Opera";
  fullVersion = nAgt.substring(verOffset+6);
  if ((verOffset=nAgt.indexOf("Version"))!=-1)
    fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In MSIE, the true version is after "MSIE" in userAgent
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("MSIE"))!=-1) {
  browserName = "Microsoft Internet Explorer";
  fullVersion = nAgt.substring(verOffset+5);
}
// In Chrome, the true version is after "Chrome"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Chrome"))!=-1) {
  browserName = "Chrome";
  fullVersion = nAgt.substring(verOffset+7);
}
// In Safari, the true version is after "Safari" or after "Version"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Safari"))!=-1) {
  browserName = "Safari";
  fullVersion = nAgt.substring(verOffset+7);
  if ((verOffset=nAgt.indexOf("Version"))!=-1)
    fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In Firefox, the true version is after "Firefox"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Firefox"))!=-1) {
  browserName = "Firefox";
  fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In most other browsers, "name/version" is at the end of userAgent
else if ( (nameOffset=nAgt.lastIndexOf(' ')+1) <
  (verOffset=nAgt.lastIndexOf('/')) )
{
  browserName = nAgt.substring(nameOffset,verOffset);
  fullVersion = nAgt.substring(verOffset+1);
  if (browserName.toLowerCase()==browserName.toUpperCase()) {
    browserName = navigator.appName;
  }
}
// trim the fullVersion string at semicolon/space if present
if ((ix=fullVersion.indexOf(";"))!=-1)
  fullVersion=fullVersion.substring(0,ix);
if ((ix=fullVersion.indexOf(" "))!=-1)
  fullVersion=fullVersion.substring(0,ix);

majorVersion = parseInt(''+fullVersion,10);
if (isNaN(majorVersion)) {
  fullVersion = ''+parseFloat(navigator.appVersion);
  majorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10);
}

console.log(majorVersion);