Dennis
9/3/2018 - 4:56 PM

MC Optouts

Selecteer hier de optouts van de afgelopen maand. Global en bounce.

SELECT s.EmailAddress, s.SubscriberKey, s.Status,  
CASE WHEN s.Status = 'unsubscribed' THEN s.DateUnsubscribed ELSE b.EventDate END AS Date 
FROM _Subscribers s
LEFT JOIN _bounce b ON b.SubscriberKey = s.SubscriberKey
WHERE s.Status = 'unsubscribed' OR s.Status = 'held'
AND ( b.EventDate > dateadd(m,-1,getdate())  OR s.DateUnsubscribed > dateadd(m,-1,getdate()))