cachaito
1/18/2014 - 10:43 PM

Metoda .innerHTML()

Metoda .innerHTML() nie tylko zmienia/ dodaje tekst w wybranym elemencie, ale także tworzy nowe tagi html! Może zwrócić węzeł tekstowy, ale w przypadku

someText important

zwrócić także wewnętrzny tag z zawartością.

var elem = document.getElementsByTagName('span');
elem[0].innerHTML += 'Tekst na końcu';
elem[0].innerHTML += '<strong>Dodatkowy, pogrubiony tekst na końcu</strong>';

//"prawidłowy" sposób dodawnia tekstu do elementów:
var elem2 = document.createElement('span'),
    txt = document.createTextNode('Jest to nowy element span.');

elem2.appendChild(txt);
document.body.appendChild(elem2);
  
//inny sposób na pobranie i podmianę teksu (dla IE8 udostępniamy innerText())
//uwaga. Usuwa dzieci!!!
el.textContent = 'nowy string';

// trzeci sposób na podmianę tekstu
el.nextSibling.nodeValue = 'nowy string';

//IE9+
el.appendData('nowy string');