Suntio
12/10/2017 - 10:17 PM

arvioitavTehtävä3

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace arvioitavTehtävä3
{
  class MainClass
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      tulostaOtsikko();
      double pituus = kysyPituus();
      double leveys = kysyLeveys();
      double hehtaarit = laskeJaMuunnaPintaala(pituus, leveys);
      Console.WriteLine("\nPinta-ala on hehtaareina " + hehtaarit);
    }
    public static double laskeJaMuunnaPintaala(double pituus, double leveys)
    {
      double pintaala = pituus * leveys;
      double hehtaarit = pintaala / 10000;
      return hehtaarit;
    }
    public static double kysyPituus()
    {
      Console.Write("\nAnna alueen pituus metreinä: ");
      double pituus = double.Parse(Console.ReadLine());
      return pituus;
    }
    public static double kysyLeveys()
    {
      Console.Write("\nAnna alueen leveys metreinä: ");
      double leveys = double.Parse(Console.ReadLine());
      return leveys;
    }
    public static void tulostaOtsikko()
    {
      Console.WriteLine("Pinta-ala - laskuri");
      
    }
  }
}