fantazer
7/8/2016 - 11:34 AM

RESPONSIVE TABS

RESPONSIVE TABS

$('.responsive-tabs').responsiveTabs({
  rotate: false,
  startCollapsed: 'accordion',
  collapsible: 'accordion',
  setHash: false,
  active: 0,
  scrollToAccordion: true
});
//bower i responsive-tabs --save-dev
//script(src="bower/responsive-tabs/js/jquery.responsiveTabs.min.js")
//link(rel="stylesheet", href="bower/responsive-tabs/css/responsive-tabs.css")

.responsive-tabs
		ul
			li
				a(href="#tab-1") Первая вкладка
			li
				a(href="#tab-2") Вторая вкладка
			li
				a(href="#tab-3") Третья вкладка
		#tab-1 
			p  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ea fuga culpa eligendi ipsum esse, minima tenetur nulla? Esse, voluptatibus!
		#tab-2
			p  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores, rem.
		#tab-3
			p  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur