genobis
7/26/2017 - 5:44 AM

Automatyczne generowanie META-INF/services dla Mavena https://github.com/francisdb/serviceloader-maven-plugin

Automatyczne generowanie META-INF/services dla Mavena

https://github.com/francisdb/serviceloader-maven-plugin

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <!-- whatever -->
  <build>
   <plugins>
    <plugin>
     <groupId>eu.somatik.serviceloader-maven-plugin</groupId>
     <artifactId>serviceloader-maven-plugin</artifactId>
     <version>1.0.7</version>
     <configuration>
      <services>
       <param>my.package.ServiceInterface</param>
      </services>
     </configuration>
     <executions>
      <execution>
       <goals>
        <goal>generate</goal>
       </goals>
      </execution>
     </executions>
    </plugin>
   </plugins>
  </build>  
</project>