JosefJezek
7/11/2014 - 12:08 PM

Techniky paralelního programování

Techniky paralelního programování

Techniky paralelního programování

Paralelizace má smysl použít i u menších aplikací a ne jen u komplexních systémů. Využít se dá například při scrapování obsahu stránek nebo volání vzdáleného API, kdy nechceme zbytečně čekat na odpověď a blokovat vlákno.

Klíčové pojmy

 • Future
 • výpočet se pustí na pozadí a pro data si sáhneme až je budeme potřebovat
 • Promise
 • vydáme se po třech různých cestách pro data a definujeme jedno úložné místo, kam to první doběhnuvší funkce uloží
 • PValues
 • místo výsledku se okamžitě vrátí lazy (tedy prázdná) kolekce, která se na pozadí dopočítá než ji budeme potřebovat
 • PMap
 • aplikuje na všechny prvky pole funkci v jeden okamžik
 • počet prvků / počet jader = jedna dávka
 • obrovské zrychlení výpočtů
 • Amdalův zákon – http://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl’s_law
 • přidávání jader nezrychluje algoritmus do nekonečna
 • STM – http://en.wikipedia.org/wiki/Software_transactional_memory
 • Softwarová transakční paměť
 • pokud se v průběhu výpočtu změní výchozí data, výpočet se po neúspěšném pokusu o uložení prostě zopakuje a nedojde tak ke konfliktu
 • funkce musí být idempotentní, tzn. nesmí vynucovat side efekty
 • Actor-based model
 • Pattern matching
 • Communicating Sequential Processes CSP
 • "potrubní pošta"
 • ZeroMQ – http://zeromq.org/

Jazyky