EBOI
4/3/2018 - 10:15 AM

Utworzenie wniosku na podstawie danych z wniosku wcześniej złożonego

Umożliwia sprawdzenie czy system zgłasza błędy (ostrzeżenia) dla podawanych przez użytkownika danych podczas składania wniosku

UPDATE [dbo].[EF_DraftForm]
SET [edf_Xml] = (
	SELECT [efsf_Xml]
	FROM [DATABASE_NAME].[dbo].[EF_SignedForm]
	WHERE [efsf_ID] = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' /*IDENTYFIKATOR ZŁOŻONEGO WCZEŚNIEJ WNIOSKU*/
)
WHERE [edf_ID] = (SELECT tc_DraftForm_ID FROM Eformularze.dbo.Ticket WHERE tc_ID = 'yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy' /*IDENTYFIKATOR NOWEGO WNIOSKU DO UZUPEŁNIENIA*/ )