bebraw
12/18/2010 - 7:07 PM

color.js

/**
 * A class to parse color values
 * @author Stoyan Stefanov <sstoo@gmail.com>
 * @link  http://www.phpied.com/rgb-color-parser-in-javascript/
 * @license Use it if you like it
 */
function Color(colorString) {
  this.init(colorString);
}
Color.prototype = {
  init: function(colorString) {
    if ( colorString == undefined ) {
      colorString = 'black';
    }

    // strip any leading #
    if (colorString.charAt(0) == '#') { // remove # if any
      colorString = colorString.substr(1,6);
    }

    colorString = colorString.replace(/ /g,'');
    colorString = colorString.toLowerCase();

    // before getting into regexps, try simple matches
    // and overwrite the input
    var simple_colors = {
      aliceblue: 'f0f8ff',
      antiquewhite: 'faebd7',
      aqua: '00ffff',
      aquamarine: '7fffd4',
      azure: 'f0ffff',
      beige: 'f5f5dc',
      bisque: 'ffe4c4',
      black: '000000',
      blanchedalmond: 'ffebcd',
      blue: '0000ff',
      blueviolet: '8a2be2',
      brown: 'a52a2a',
      burlywood: 'deb887',
      cadetblue: '5f9ea0',
      chartreuse: '7fff00',
      chocolate: 'd2691e',
      coral: 'ff7f50',
      cornflowerblue: '6495ed',
      cornsilk: 'fff8dc',
      crimson: 'dc143c',
      cyan: '00ffff',
      darkblue: '00008b',
      darkcyan: '008b8b',
      darkgoldenrod: 'b8860b',
      darkgray: 'a9a9a9',
      darkgreen: '006400',
      darkkhaki: 'bdb76b',
      darkmagenta: '8b008b',
      darkolivegreen: '556b2f',
      darkorange: 'ff8c00',
      darkorchid: '9932cc',
      darkred: '8b0000',
      darksalmon: 'e9967a',
      darkseagreen: '8fbc8f',
      darkslateblue: '483d8b',
      darkslategray: '2f4f4f',
      darkturquoise: '00ced1',
      darkviolet: '9400d3',
      deeppink: 'ff1493',
      deepskyblue: '00bfff',
      dimgray: '696969',
      dodgerblue: '1e90ff',
      feldspar: 'd19275',
      firebrick: 'b22222',
      floralwhite: 'fffaf0',
      forestgreen: '228b22',
      fuchsia: 'ff00ff',
      gainsboro: 'dcdcdc',
      ghostwhite: 'f8f8ff',
      gold: 'ffd700',
      goldenrod: 'daa520',
      gray: '808080',
      green: '008000',
      greenyellow: 'adff2f',
      honeydew: 'f0fff0',
      hotpink: 'ff69b4',
      indianred : 'cd5c5c',
      indigo : '4b0082',
      ivory: 'fffff0',
      khaki: 'f0e68c',
      lavender: 'e6e6fa',
      lavenderblush: 'fff0f5',
      lawngreen: '7cfc00',
      lemonchiffon: 'fffacd',
      lightblue: 'add8e6',
      lightcoral: 'f08080',
      lightcyan: 'e0ffff',
      lightgoldenrodyellow: 'fafad2',
      lightgrey: 'd3d3d3',
      lightgreen: '90ee90',
      lightpink: 'ffb6c1',
      lightsalmon: 'ffa07a',
      lightseagreen: '20b2aa',
      lightskyblue: '87cefa',
      lightslateblue: '8470ff',
      lightslategray: '778899',
      lightsteelblue: 'b0c4de',
      lightyellow: 'ffffe0',
      lime: '00ff00',
      limegreen: '32cd32',
      linen: 'faf0e6',
      magenta: 'ff00ff',
      maroon: '800000',
      mediumaquamarine: '66cdaa',
      mediumblue: '0000cd',
      mediumorchid: 'ba55d3',
      mediumpurple: '9370d8',
      mediumseagreen: '3cb371',
      mediumslateblue: '7b68ee',
      mediumspringgreen: '00fa9a',
      mediumturquoise: '48d1cc',
      mediumvioletred: 'c71585',
      midnightblue: '191970',
      mintcream: 'f5fffa',
      mistyrose: 'ffe4e1',
      moccasin: 'ffe4b5',
      navajowhite: 'ffdead',
      navy: '000080',
      oldlace: 'fdf5e6',
      olive: '808000',
      olivedrab: '6b8e23',
      orange: 'ffa500',
      orangered: 'ff4500',
      orchid: 'da70d6',
      palegoldenrod: 'eee8aa',
      palegreen: '98fb98',
      paleturquoise: 'afeeee',
      palevioletred: 'd87093',
      papayawhip: 'ffefd5',
      peachpuff: 'ffdab9',
      peru: 'cd853f',
      pink: 'ffc0cb',
      plum: 'dda0dd',
      powderblue: 'b0e0e6',
      purple: '800080',
      red: 'ff0000',
      rosybrown: 'bc8f8f',
      royalblue: '4169e1',
      saddlebrown: '8b4513',
      salmon: 'fa8072',
      sandybrown: 'f4a460',
      seagreen: '2e8b57',
      seashell: 'fff5ee',
      sienna: 'a0522d',
      silver: 'c0c0c0',
      skyblue: '87ceeb',
      slateblue: '6a5acd',
      slategray: '708090',
      snow: 'fffafa',
      springgreen: '00ff7f',
      steelblue: '4682b4',
      tan: 'd2b48c',
      teal: '008080',
      thistle: 'd8bfd8',
      tomato: 'ff6347',
      turquoise: '40e0d0',
      violet: 'ee82ee',
      violetred: 'd02090',
      wheat: 'f5deb3',
      white: 'ffffff',
      whitesmoke: 'f5f5f5',
      yellow: 'ffff00',
      yellowgreen: '9acd32'
    };
    for (var key in simple_colors) {
      if (colorString == key) {
        colorString = simple_colors[key];
      }
    }
    // emd of simple type-in colors

    // array of color definition objects
    var color_defs = [
      {
        re: /^rgb\((\d{1,3}),\s*(\d{1,3}),\s*(\d{1,3})\)$/,
        example: ['rgb(123, 234, 45)', 'rgb(255,234,245)'],
        process: function (bits){
          return [
            parseInt(bits[1]),
            parseInt(bits[2]),
            parseInt(bits[3])
          ];
        }
      },
      {
        re: /^(\w{2})(\w{2})(\w{2})$/,
        example: ['#00ff00', '336699'],
        process: function (bits){
          return [
            parseInt(bits[1], 16),
            parseInt(bits[2], 16),
            parseInt(bits[3], 16)
          ];
        }
      },
      {
        re: /^(\w{1})(\w{1})(\w{1})$/,
        example: ['#fb0', 'f0f'],
        process: function (bits){
          return [
            parseInt(bits[1] + bits[1], 16),
            parseInt(bits[2] + bits[2], 16),
            parseInt(bits[3] + bits[3], 16)
          ];
        }
      }
    ];

    // search through the definitions to find a match
    for (var i = 0; i < color_defs.length; i++) {
      var re = color_defs[i].re;
      var processor = color_defs[i].process;
      var bits = re.exec(colorString);
      if (bits) {
        var channels = processor(bits);
        this.r = channels[0];
        this.g = channels[1];
        this.b = channels[2];
      }

    }

    // validate/cleanup values
    this.r = (this.r < 0 || isNaN(this.r)) ? 0 : ((this.r > 255) ? 255 : this.r);
    this.g = (this.g < 0 || isNaN(this.g)) ? 0 : ((this.g > 255) ? 255 : this.g);
    this.b = (this.b < 0 || isNaN(this.b)) ? 0 : ((this.b > 255) ? 255 : this.b);

    // set up initial hsv
    this.setRGB(this.r, this.g, this.b);
  },
  setRGB: function(r, g, b) { // null = don't change
    var hsv = this.RGB_HSV(
      r==null ? this.r : (this.r = r),
      g==null ? this.g : (this.g = g),
      b==null ? this.b : (this.b = b)
    );

    if (hsv[0] != null) {
      this.h = hsv[0];
    }

    if (hsv[2] != 0) {
      this.s = hsv[1];
    }

    this.v = hsv[2];
  },
  setHSV: function(h, s, v) { // null = don't change
    var rgb = this.HSV_RGB(
      h==null ? this.h : (this.h=h),
      s==null ? this.s : (this.s=s),
      v==null ? this.v : (this.v=v)
    );

    this.r = rgb[0];
    this.g = rgb[1];
    this.b = rgb[2];
  },
  RGB_HSV: function(r, g, b) {
    var n = Math.min(Math.min(r, g), b);
    var v = Math.max(Math.max(r, g), b);
    var m = v - n;

    if(m == 0) {
      return [ null, 0, v ];
    }

    var h = r==n ? 3 + (b - g) / m : (g == n ? 5 + (r - b) / m : 1 + (g - r) / m);

    return [ h == 6? 0: h, m / v, v ];
  },
  HSV_RGB: function(h, s, v) {
    if (h == null) {
      return [ v, v, v ];
    }

    var i = Math.floor(h);
    var f = i % 2 ? h - i : 1 - (h - i);
    var m = v * (1 - s);
    var n = v * (1 - s * f);

    switch(i) {
      case 6:
      case 0:
        return [ v, n, m ];
      case 1:
        return [ n, v, m ];
      case 2:
        return [ m, v, n ];
      case 3:
        return [ m, n, v ];
      case 4:
        return [ n, m, v ];
      case 5:
        return [ v, m, n ];
    }
  },
  toString: function() {
    var r = Math.round(this.r).toString(16);
    var g = Math.round(this.g).toString(16);
    var b = Math.round(this.b).toString(16);

    return (
      (r.length == 1 ? '0' + r : r) +
      (g.length == 1 ? '0' + g : g) +
      (b.length == 1 ? '0' + b : b)
      ).toUpperCase();
  },
  toRGBArray: function() {
    return [this.r, this.g, this.b];
  },
  toHSVArray: function() {
    return [this.h, this.s, this.v];
  }
}