ildar-k
2/21/2018 - 8:04 PM

Migration file

Migration file loob tabeli rakenduse loomiseks ja kuhu salvestuvad vajalikud andmed. Migration faili loomiseks:

rails generation migration faili_nimi
avan faili kaustas db/migrate
meetodis change loome vajalikud read andmetega, titles
Tabeli loomiseks tuleb seda faili jooksutada
rails db:migrate
rails jooksutab ühte migratsioonifaili ainult üks kord
Kausta db tekib fail schema.rb
tabeli kustutamiseks kasuta
rails db:rollback
Tabeli täiendamiseks on võimalik tabeli uuesti teha rollback fn'iga, kuid seda ei soovitata teha.
Soovituslik on teha täienduse jaoks eraldi migration fail