EBOI
4/3/2018 - 9:44 AM

Aktualizacja nazwy formularza (PROD)

Umożliwia zmianę w systemie EBOI nazwy formularza

UPDATE [Eformularze].[dbo].[Eform]
SET [ef_Name] = 'NEW_EFORM_NAME'
WHERE [ef_ID] = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'
SELECT TOP (10) [ef_ID]
      ,[ef_Name]
  FROM [Eformularze].[dbo].[Eform]
  WHERE [ef_Name] like '%OLD_EFORM_NAME%'