kad1r
8/8/2016 - 10:47 AM

Convert datatable to json with 2 options.

Convert datatable to json with 2 options.

//DataTable'ı json olarak döndürmek isterseniz 2 basit yol var. Birisi JavaScriptSerializer diğeri ise Newtonsoft.Json.

// 1- JavaScriptSerializer
using System.Web.Script.Serialization;
public string DataTableToJsonWithJavaScriptSerializer(DataTable table)
{
	var jsSerializer = new JavaScriptSerializer();
	var parentRow = new List<Dictionary<string, object>>();
	
	Dictionary<string, object> childRow;
	foreach (DataRow row in table.Rows)
	{
		childRow = new Dictionary<string, object>();
		foreach (DataColumn col in table.Columns)
		{
			childRow.Add(col.ColumnName, row[col]);
		}
		
		parentRow.Add(childRow);
	}
	
	return jsSerializer.Serialize(parentRow);
}

//2- JsonConvert
using Newtonsoft.Json;
public string DataTableToJsonWithJsonNet(DataTable table) 
{
   var jsonString=string.Empty;
   jsonString = JsonConvert.SerializeObject(table);
   return jsonString;
}