thanhleviet
10/31/2014 - 4:16 PM

Hanoi population commune level from gis.chinhphu.vn

Hanoi population commune level from gis.chinhphu.vn

admin1,admin3,code,pop
Huyện Ba Vì,Thị trấn Tây Đằng,29474,15525
Huyện Ba Vì,Xã Ba Trại,23914,9714
Huyện Ba Vì,Xã Ba Vì,23898,1858
Huyện Ba Vì,Xã Cẩm Lĩnh,23890,9662
Huyện Ba Vì,Xã Cam Thượng,43518,5639
Huyện Ba Vì,Xã Châu Sơn,43010,4111
Huyện Ba Vì,Xã Chu Minh,24858,6946
Huyện Ba Vì,Xã Cổ Đô,43038,7321
Huyện Ba Vì,Xã Đông Quang,25042,4411
Huyện Ba Vì,Xã Đồng Thái,24226,10493
Huyện Ba Vì,Xã Khánh Thượng,43082,7501
Huyện Ba Vì,Xã Minh Châu,24650,6233
Huyện Ba Vì,Xã Minh Quang,43062,13825
Huyện Ba Vì,Xã Phong Vân,29362,6055
Huyện Ba Vì,Xã Phú Châu,24070,9397
Huyện Ba Vì,Xã Phú Cường,43026,5502
Huyện Ba Vì,Xã Phú Đông,25154,4963
Huyện Ba Vì,Xã Phú Phương,25030,5856
Huyện Ba Vì,Xã Phú Sơn,29350,10130
Huyện Ba Vì,Xã Sơn Đà,29354,7873
Huyện Ba Vì,Xã Tản Hồng,24106,14389
Huyện Ba Vì,Xã Tản Lĩnh,23886,14389
Huyện Ba Vì,Xã Thái Hòa,43042,7515
Huyện Ba Vì,Xã Thuần Mỹ,43050,5582
Huyện Ba Vì,Xã Thụy An,23934,6623
Huyện Ba Vì,Xã Tiên Phong,24122,6351
Huyện Ba Vì,Xã Tòng Bạt,29358,8479
Huyện Ba Vì,Xã Vân Hòa,23882,7415
Huyện Ba Vì,Xã Vạn Thắng,24062,15119
Huyện Ba Vì,Xã Vật Lại,23946,13126
Huyện Ba Vì,Xã Yên Bài,23878,3579
Huyện Chương Mỹ,Thị trấn Chúc Sơn,25138,9254
Huyện Chương Mỹ,Thị trấn Xuân Mai,43750,23265
Huyện Chương Mỹ,Xã Đại Yên,24938,4803
Huyện Chương Mỹ,Xã Đồng Lạc,24774,4671
Huyện Chương Mỹ,Xã Đồng Phú,25018,5578
Huyện Chương Mỹ,Xã Đông Phương Yên,24594,9165
Huyện Chương Mỹ,Xã Đông Sơn,24278,8553
Huyện Chương Mỹ,Xã Hòa Chính,24914,5982
Huyện Chương Mỹ,Xã Hoàng Diệu,24234,8756
Huyện Chương Mỹ,Xã Hoàng Văn Thụ,23978,9607
Huyện Chương Mỹ,Xã Hồng Phong,25222,4130
Huyện Chương Mỹ,Xã Hợp Đồng,24798,5792
Huyện Chương Mỹ,Xã Hữu Văn,24658,7742
Huyện Chương Mỹ,Xã Lam Điền,24230,9543
Huyện Chương Mỹ,Xã Mỹ Lương,25842,7201
Huyện Chương Mỹ,Xã Nam Phương Tiến,25982,8711
Huyện Chương Mỹ,Xã Ngọc Hòa,24566,6693
Huyện Chương Mỹ,Xã Phú Nam An,25190,3769
Huyện Chương Mỹ,Xã Phú Nghĩa,24218,9031
Huyện Chương Mỹ,Xã Phụng Châu,24198,11449
Huyện Chương Mỹ,Xã Quảng Bị,24338,10644
Huyện Chương Mỹ,Xã Tân Tiến,23958,9198
Huyện Chương Mỹ,Xã Thanh Bình,24730,5933
Huyện Chương Mỹ,Xã Thượng Vực,24850,5774
Huyện Chương Mỹ,Xã Thụy Hương,24698,7428
Huyện Chương Mỹ,Xã Thủy Xuân Tiên,43754,10958
Huyện Chương Mỹ,Xã Tiên Phương,24214,12672
Huyện Chương Mỹ,Xã Tốt Động,24114,11992
Huyện Chương Mỹ,Xã Trần Phú,25846,7542
Huyện Chương Mỹ,Xã Trung Hòa,24478,9024
Huyện Chương Mỹ,Xã Trường Yên,24546,9591
Huyện Chương Mỹ,Xã Văn Võ,24882,7685
Huyện Đan Phượng,Thị trấn Phùng,25890,8005
Huyện Đan Phượng,Xã Đan Phượng,25086,6766
Huyện Đan Phượng,Xã Đồng Tháp,25270,6372
Huyện Đan Phượng,Xã Hạ Mỗ,25118,6997
Huyện Đan Phượng,Xã Hồng Hà,24066,10564
Huyện Đan Phượng,Xã Liên Hà,25126,6831
Huyện Đan Phượng,Xã Liên Hồng,24734,5994
Huyện Đan Phượng,Xã Liên Trung,24954,6482
Huyện Đan Phượng,Xã Phương Đình,24558,10425
Huyện Đan Phượng,Xã Song Phượng,25894,4005
Huyện Đan Phượng,Xã Tân Hội,24638,16024
Huyện Đan Phượng,Xã Tân Lập,24614,12755
Huyện Đan Phượng,Xã Thọ An,24686,8966
Huyện Đan Phượng,Xã Thọ Xuân,24870,7908
Huyện Đan Phượng,Xã Thượng Mỗ,25142,7237
Huyện Đan Phượng,Xã Trung Châu,25898,7589
Huyện Đông Anh,Thị trấn Đông Anh,24842,24771
Huyện Đông Anh,Xã Bắc Hồng,24354,10531
Huyện Đông Anh,Xã Cổ Loa,24242,15221
Huyện Đông Anh,Xã Đại Mạch,25934,8993
Huyện Đông Anh,Xã Đông Hội,24358,9082
Huyện Đông Anh,Xã Dục Tú,29482,14130
Huyện Đông Anh,Xã Hải Bối,24250,11858
Huyện Đông Anh,Xã Kim Chung,25994,9119
Huyện Đông Anh,Xã Kim Nỗ,24430,10776
Huyện Đông Anh,Xã Liên Hà,24222,13644
Huyện Đông Anh,Xã Mai Lâm,24518,10093
Huyện Đông Anh,Xã Nam Hồng,24098,10461
Huyện Đông Anh,Xã Nguyên Khê,24254,11670
Huyện Đông Anh,Xã Tầm Xá,24746,4006
Huyện Đông Anh,Xã Thụy Lâm,24002,15602
Huyện Đông Anh,Xã Tiên Dương,24082,14264
Huyện Đông Anh,Xã Uy Nỗ,24258,13188
Huyện Đông Anh,Xã Vân Hà,43210,8502
Huyện Đông Anh,Xã Vân Nội,24370,9646
Huyện Đông Anh,Xã Việt Hùng,24158,13250
Huyện Đông Anh,Xã Vĩnh Ngọc,24074,11232
Huyện Đông Anh,Xã Võng La,24366,6393
Huyện Đông Anh,Xã Xuân Canh,24458,9340
Huyện Đông Anh,Xã Xuân Nộn,24018,11423
Huyện Gia Lâm,Thị trấn Trâu Quỳ,24302,21772
Huyện Gia Lâm,Thị trấn Yên Viên,25946,12029
Huyện Gia Lâm,Xã Bát Tràng,29510,6895
Huyện Gia Lâm,Xã Cổ Bi,24830,8416
Huyện Gia Lâm,Xã Đa Tốn,43610,10578
Huyện Gia Lâm,Xã Đặng Xá,24590,8097
Huyện Gia Lâm,Xã Đình Xuyên,25950,8131
Huyện Gia Lâm,Xã Đông Dư,25082,3960
Huyện Gia Lâm,Xã Dương Hà,25334,5070
Huyện Gia Lâm,Xã Dương Quang,29506,10006
Huyện Gia Lâm,Xã Dương Xá,43606,9159
Huyện Gia Lâm,Xã Kiêu Kỵ,43614,9086
Huyện Gia Lâm,Xã Kim Lan,25310,5393
Huyện Gia Lâm,Xã Kim Sơn,24494,10733
Huyện Gia Lâm,Xã Lệ Chi,24186,11000
Huyện Gia Lâm,Xã Ninh Hiệp,29490,14529
Huyện Gia Lâm,Xã Phù Đổng,43590,11273
Huyện Gia Lâm,Xã Phú Thị,24802,6746
Huyện Gia Lâm,Xã Trung Mầu,43594,5017
Huyện Gia Lâm,Xã Văn Đức,24390,6400
Huyện Gia Lâm,Xã Yên Thường,29486,15019
Huyện Gia Lâm,Xã Yên Viên,25942,11585
Huyện Hoài Đức,Thị trấn Trạm Trôi,25446,4204
Huyện Hoài Đức,Xã An Khánh,24182,13776
Huyện Hoài Đức,Xã An Thượng,24238,11808
Huyện Hoài Đức,Xã Cát Quế,25006,14010
Huyện Hoài Đức,Xã Đắc Sở,25374,3596
Huyện Hoài Đức,Xã Di Trạch,25282,5357
Huyện Hoài Đức,Xã Đông La,24906,8487
Huyện Hoài Đức,Xã Đức Giang,25182,10004
Huyện Hoài Đức,Xã Đức Thượng,24714,8762
Huyện Hoài Đức,Xã Dương Liễu,24962,11284
Huyện Hoài Đức,Xã Kim Chung,25054,7982
Huyện Hoài Đức,Xã La Phù,25174,8490
Huyện Hoài Đức,Xã Lại Yên,25170,6211
Huyện Hoài Đức,Xã Minh Khai,25378,4936
Huyện Hoài Đức,Xã Sơn Đồng,25194,7632
Huyện Hoài Đức,Xã Song Phương,24678,10271
Huyện Hoài Đức,Xã Tiền Yên,25234,5480
Huyện Hoài Đức,Xã Vân Canh,24918,6608
Huyện Hoài Đức,Xã Vân Côn,24394,10163
Huyện Hoài Đức,Xã Yên Sở,24806,8812
Huyện Mê Linh,Thị trấn Chi Đông,24770,9861
Huyện Mê Linh,Thị trấn Quang Minh,24118,19126
Huyện Mê Linh,Xã Chu Phan,24246,9094
Huyện Mê Linh,Xã Đại Thịnh,24166,9852
Huyện Mê Linh,Xã Hoàng Kim,24626,5373
Huyện Mê Linh,Xã Kim Hoa,24282,8822
Huyện Mê Linh,Xã Liên Mạc,24206,12582
Huyện Mê Linh,Xã Mê Linh,25926,11316
Huyện Mê Linh,Xã Tam Đồng,24386,7547
Huyện Mê Linh,Xã Thạch Đà,24274,12072
Huyện Mê Linh,Xã Thanh Lâm,23982,14284
Huyện Mê Linh,Xã Tiền Phong,24022,13871
Huyện Mê Linh,Xã Tiến Thắng,29458,12299
Huyện Mê Linh,Xã Tiến Thịnh,29466,10606
Huyện Mê Linh,Xã Tráng Việt,25938,8861
Huyện Mê Linh,Xã Tự Lập,24414,9749
Huyện Mê Linh,Xã Văn Khê,23962,12533
Huyện Mê Linh,Xã Vạn Yên,29462,4720
Huyện Mỹ Đức,Thị trấn Đại Nghĩa,25910,6751
Huyện Mỹ Đức,Xã An Mỹ,24550,6429
Huyện Mỹ Đức,Xã An Phú,43498,6967
Huyện Mỹ Đức,Xã An Tiến,24046,5809
Huyện Mỹ Đức,Xã Bột Xuyên,24606,6989
Huyện Mỹ Đức,Xã Đại Hưng,25866,6977
Huyện Mỹ Đức,Xã Đốc Tín,25158,4029
Huyện Mỹ Đức,Xã Đồng Tâm,24134,7644
Huyện Mỹ Đức,Xã Hồng Sơn,23926,6424
Huyện Mỹ Đức,Xã Hợp Thanh,24026,11652
Huyện Mỹ Đức,Xã Hợp Tiến,25978,11150
Huyện Mỹ Đức,Xã Hùng Tiến,25914,6361
Huyện Mỹ Đức,Xã Hương Sơn,43494,18245
Huyện Mỹ Đức,Xã Lê Thanh,24306,10697
Huyện Mỹ Đức,Xã Mỹ Thành,25050,3458
Huyện Mỹ Đức,Xã Phù Lưu Tế,24450,7435
Huyện Mỹ Đức,Xã Phúc Lâm,24902,7699
Huyện Mỹ Đức,Xã Phùng Xá,24950,6642
Huyện Mỹ Đức,Xã Thượng Lâm,24506,5320
Huyện Mỹ Đức,Xã Tuy Lai,23910,11209
Huyện Mỹ Đức,Xã Vạn Kim,24586,6387
Huyện Mỹ Đức,Xã Xuy Xá,24670,7102
Huyện Phú Xuyên,Thị trấn Phú Minh,25474,4795
Huyện Phú Xuyên,Thị trấn Phú Xuyên,24346,9970
Huyện Phú Xuyên,Xã Bạch Hạ,24610,7219
Huyện Phú Xuyên,Xã Châu Can,24178,8747
Huyện Phú Xuyên,Xã Chuyên Mỹ,24162,8173
Huyện Phú Xuyên,Xã Đại Thắng,24990,5395
Huyện Phú Xuyên,Xã Đại Xuyên,24086,7990
Huyện Phú Xuyên,Xã Hoàng Long,24030,8751
Huyện Phú Xuyên,Xã Hồng Minh,24634,6677
Huyện Phú Xuyên,Xã Hồng Thái,24090,7049
Huyện Phú Xuyên,Xã Khai Thái,24094,7997
Huyện Phú Xuyên,Xã Minh Tân,24210,12035
Huyện Phú Xuyên,Xã Nam Phong,25146,4692
Huyện Phú Xuyên,Xã Nam Triều,24574,5461
Huyện Phú Xuyên,Xã Phú Túc,24262,7835
Huyện Phú Xuyên,Xã Phú Yên,24966,4322
Huyện Phú Xuyên,Xã Phúc Tiến,24322,7978
Huyện Phú Xuyên,Xã Phượng Dực,24426,7781
Huyện Phú Xuyên,Xã Quang Lãng,29578,4920
Huyện Phú Xuyên,Xã Quang Trung,25002,4113
Huyện Phú Xuyên,Xã Sơn Hà,25102,4619
Huyện Phú Xuyên,Xã Tân Dân,24290,7475
Huyện Phú Xuyên,Xã Thụy Phú,43646,2758
Huyện Phú Xuyên,Xã Tri Thủy,24646,8094
Huyện Phú Xuyên,Xã Tri Trung,25094,3864
Huyện Phú Xuyên,Xã Văn Hoàng,24534,5837
Huyện Phú Xuyên,Xã Văn Nhân,43642,5064
Huyện Phú Xuyên,Xã Vân Từ,24422,4901
Huyện Phúc Thọ,Thị trấn Phúc Thọ,25110,6670
Huyện Phúc Thọ,Xã Cẩm Đình,25026,2845
Huyện Phúc Thọ,Xã Hát Môn,24974,7078
Huyện Phúc Thọ,Xã Hiệp Thuận,24318,9056
Huyện Phúc Thọ,Xã Liên Hiệp,25010,8528
Huyện Phúc Thọ,Xã Long Xuyên,24398,7436
Huyện Phúc Thọ,Xã Ngọc Tảo,24418,7084
Huyện Phúc Thọ,Xã Phúc Hòa,24982,5770
Huyện Phúc Thọ,Xã Phụng Thượng,24498,12137
Huyện Phúc Thọ,Xã Phương Độ,25350,1537
Huyện Phúc Thọ,Xã Sen Chiểu,24690,8474
Huyện Phúc Thọ,Xã Tam Hiệp,25886,9327
Huyện Phúc Thọ,Xã Tam Thuấn,24810,5270
Huyện Phúc Thọ,Xã Thanh Đa,24910,5983
Huyện Phúc Thọ,Xã Thọ Lộc,25106,6667
Huyện Phúc Thọ,Xã Thượng Cốc,25202,4673
Huyện Phúc Thọ,Xã Tích Giang,24514,7368
Huyện Phúc Thọ,Xã Trạch Mỹ Lộc,24642,5698
Huyện Phúc Thọ,Xã Vân Hà,24582,1874
Huyện Phúc Thọ,Xã Vân Nam,24470,6197
Huyện Phúc Thọ,Xã Vân Phúc,24706,6192
Huyện Phúc Thọ,Xã Võng Xuyên,24298,15222
Huyện Phúc Thọ,Xã Xuân Phú,24826,5236
Huyện Quốc Oai,Thị trấn Quốc Oai,24754,11472
Huyện Quốc Oai,Xã Cấn Hữu,24054,9210
Huyện Quốc Oai,Xã Cộng Hòa,24934,6334
Huyện Quốc Oai,Xã Đại Thành,25338,4666
Huyện Quốc Oai,Xã Đồng Quang,24010,11870
Huyện Quốc Oai,Xã Đông Xuân,43734,4495
Huyện Quốc Oai,Xã Đông Yên,23998,10298
Huyện Quốc Oai,Xã Hòa Thạch,25970,10214
Huyện Quốc Oai,Xã Liệp Tuyết,25066,4760
Huyện Quốc Oai,Xã Nghĩa Hương,25122,6073
Huyện Quốc Oai,Xã Ngọc Liệp,24442,6798
Huyện Quốc Oai,Xã Ngọc Mỹ,24654,9524
Huyện Quốc Oai,Xã Phú Cát,25990,6204
Huyện Quốc Oai,Xã Phú Mãn,25974,1900
Huyện Quốc Oai,Xã Phượng Cách,25902,4957
Huyện Quốc Oai,Xã Sài Sơn,24050,15625
Huyện Quốc Oai,Xã Tân Hòa,25090,6464
Huyện Quốc Oai,Xã Tân Phú,25250,4385
Huyện Quốc Oai,Xã Thạch Thán,25366,5500
Huyện Quốc Oai,Xã Tuyết Nghĩa,24782,5932
Huyện Quốc Oai,Xã Yên Sơn,25906,6162
Huyện Sóc Sơn,Thị trấn Sóc Sơn,25494,4060
Huyện Sóc Sơn,Xã Bắc Phú,23994,8913
Huyện Sóc Sơn,Xã Bắc Sơn,43198,13823
Huyện Sóc Sơn,Xã Đông Xuân,24342,10480
Huyện Sóc Sơn,Xã Đức Hoà,24310,7062
Huyện Sóc Sơn,Xã Hiền Ninh,23974,9623
Huyện Sóc Sơn,Xã Hồng Kỳ,42874,9914
Huyện Sóc Sơn,Xã Kim Lũ,25930,8549
Huyện Sóc Sơn,Xã Mai Đình,23942,15777
Huyện Sóc Sơn,Xã Minh Phú,23922,10051
Huyện Sóc Sơn,Xã Minh Trí,23906,11188
Huyện Sóc Sơn,Xã Nam Sơn,23902,8057
Huyện Sóc Sơn,Xã Phú Cường,24194,9811
Huyện Sóc Sơn,Xã Phù Linh,23950,8456
Huyện Sóc Sơn,Xã Phù Lỗ,24446,12501
Huyện Sóc Sơn,Xã Phú Minh,24294,9185
Huyện Sóc Sơn,Xã Quang Tiến,23966,8212
Huyện Sóc Sơn,Xã Tân Dân,24038,11819
Huyện Sóc Sơn,Xã Tân Hưng,24102,9609
Huyện Sóc Sơn,Xã Tân Minh,23986,13439
Huyện Sóc Sơn,Xã Thanh Xuân,24126,11096
Huyện Sóc Sơn,Xã Tiên Dược,23970,11629
Huyện Sóc Sơn,Xã Trung Giã,42878,11326
Huyện Sóc Sơn,Xã Việt Long,43586,7322
Huyện Sóc Sơn,Xã Xuân Giang,24110,8622
Huyện Sóc Sơn,Xã Xuân Thu,24598,8795
Huyện Thạch Thất,Thị trấn Liên Quan,25258,5337
Huyện Thạch Thất,Xã Bình Phú,24814,8559
Huyện Thạch Thất,Xã Bình Yên,23990,8217
Huyện Thạch Thất,Xã Cẩm Yên,25034,4205
Huyện Thạch Thất,Xã Cần Kiệm,24326,7731
Huyện Thạch Thất,Xã Canh Nậu,24762,11787
Huyện Thạch Thất,Xã Chàng Sơn,25290,7915
Huyện Thạch Thất,Xã Đại Đồng,24702,5736
Huyện Thạch Thất,Xã Dị Nậu,25206,6216
Huyện Thạch Thất,Xã Đồng Trúc,24382,5551
Huyện Thạch Thất,Xã Hạ Bằng,24362,5659
Huyện Thạch Thất,Xã Hương Ngải,24862,7371
Huyện Thạch Thất,Xã Hữu Bằng,25382,13331
Huyện Thạch Thất,Xã Kim Quan,24946,6583
Huyện Thạch Thất,Xã Lại Thượng,24142,8036
Huyện Thạch Thất,Xã Phú Kim,24482,8580
Huyện Thạch Thất,Xã Phùng Xá,24854,9743
Huyện Thạch Thất,Xã Tân Xã,24170,3859
Huyện Thạch Thất,Xã Thạch Hòa,25986,7799
Huyện Thạch Thất,Xã Thạch Xá,25186,5657
Huyện Thạch Thất,Xã Tiến Xuân,43730,6606
Huyện Thạch Thất,Xã Yên Bình,23930,5875
Huyện Thạch Thất,Xã Yên Trung,23954,3278
Huyện Thanh Oai,Thị trấn Kim Bài,24986,6369
Huyện Thanh Oai,Xã Bích Hòa,24758,7461
Huyện Thanh Oai,Xã Bình Minh,24402,11401
Huyện Thanh Oai,Xã Cao Dương,24930,9102
Huyện Thanh Oai,Xã Cao Viên,24330,15820
Huyện Thanh Oai,Xã Cự Khê,24602,5177
Huyện Thanh Oai,Xã Dân Hòa,24742,7816
Huyện Thanh Oai,Xã Đỗ Động,24462,5007
Huyện Thanh Oai,Xã Hồng Dương,24042,10351
Huyện Thanh Oai,Xã Kim An,25226,3519
Huyện Thanh Oai,Xã Kim Thư,25278,5125
Huyện Thanh Oai,Xã Liên Châu,24486,7857
Huyện Thanh Oai,Xã Mỹ Hưng,24510,5627
Huyện Thanh Oai,Xã Phương Trung,24866,13403
Huyện Thanh Oai,Xã Tam Hưng,24006,10455
Huyện Thanh Oai,Xã Tân Ước,24146,8289
Huyện Thanh Oai,Xã Thanh Cao,24898,8675
Huyện Thanh Oai,Xã Thanh Mai,24694,9183
Huyện Thanh Oai,Xã Thanh Thùy,25850,6239
Huyện Thanh Oai,Xã Thanh Văn,24374,5341
Huyện Thanh Oai,Xã Xuân Dương,25150,5093
Huyện Thanh Trì,Thị trấn Văn Điển,25478,11594
Huyện Thanh Trì,Xã Đại áng,24722,8168
Huyện Thanh Trì,Xã Đông Mỹ,25330,6269
Huyện Thanh Trì,Xã Duyên Hà,25242,4596
Huyện Thanh Trì,Xã Hữu Hoà,25246,7558
Huyện Thanh Trì,Xã Liên Ninh,24978,9894
Huyện Thanh Trì,Xã Ngọc Hồi,25114,8169
Huyện Thanh Trì,Xã Ngũ Hiệp,25238,10845
Huyện Thanh Trì,Xã Tả Thanh Oai,24202,15247
Huyện Thanh Trì,Xã Tam Hiệp,25218,10192
Huyện Thanh Trì,Xã Tân Triều,25254,142
Huyện Thanh Trì,Xã Thanh Liệt,25178,8463
Huyện Thanh Trì,Xã Tứ Hiệp,24970,10655
Huyện Thanh Trì,Xã Vạn Phúc,43622,8957
Huyện Thanh Trì,Xã Vĩnh Quỳnh,24526,17958
Huyện Thanh Trì,Xã Yên Mỹ,25098,5533
Huyện Thường Tín,Thị trấn Thường Tín,25514,6160
Huyện Thường Tín,Xã Chương Dương,24994,4507
Huyện Thường Tín,Xã Dũng Tiến,24530,7225
Huyện Thường Tín,Xã Duyên Thái,25070,8918
Huyện Thường Tín,Xã Hà Hồi,25038,8295
Huyện Thường Tín,Xã Hiền Giang,25870,4249
Huyện Thường Tín,Xã Hòa Bình,25854,5604
Huyện Thường Tín,Xã Hồng Vân,43626,4391
Huyện Thường Tín,Xã Khánh Hà,25858,8864
Huyện Thường Tín,Xã Lê Lợi,43634,6647
Huyện Thường Tín,Xã Liên Phương,25918,6979
Huyện Thường Tín,Xã Minh Cường,24886,7771
Huyện Thường Tín,Xã Nghiêm Xuyên,24630,5206
Huyện Thường Tín,Xã Nguyễn Trãi,24562,8034
Huyện Thường Tín,Xã Nhị Khê,25198,5896
Huyện Thường Tín,Xã Ninh Sở,43618,7993
Huyện Thường Tín,Xã Quất Động,24834,6535
Huyện Thường Tín,Xã Tân Minh,24522,7207
Huyện Thường Tín,Xã Thắng Lợi,24578,7754
Huyện Thường Tín,Xã Thống Nhất,43638,6548
Huyện Thường Tín,Xã Thư Phú,25322,5241
Huyện Thường Tín,Xã Tiền Phong,24822,7510
Huyện Thường Tín,Xã Tô Hiệu,24682,9628
Huyện Thường Tín,Xã Tự Nhiên,43630,8114
Huyện Thường Tín,Xã Văn Bình,24738,8642
Huyện Thường Tín,Xã Vạn Điểm,25210,5798
Huyện Thường Tín,Xã Văn Phú,25214,6288
Huyện Thường Tín,Xã Vân Tảo,24790,8979
Huyện Thường Tín,Xã Văn Tự,24750,7587
Huyện Từ Liêm,Thị trấn Cầu Diễn,25354,16468
Huyện Từ Liêm,Xã Cổ Nhuế,24466,28377
Huyện Từ Liêm,Xã Đại Mỗ,24710,13683
Huyện Từ Liêm,Xã Đông Ngạc,25134,18621
Huyện Từ Liêm,Xã Liên Mạc,24502,7256
Huyện Từ Liêm,Xã Mễ Trì,24350,18804
Huyện Từ Liêm,Xã Minh Khai,24778,14188
Huyện Từ Liêm,Xã Mỹ Đình,24894,14616
Huyện Từ Liêm,Xã Phú Diễn,25022,15858
Huyện Từ Liêm,Xã Tây Mỗ,24538,12244
Huyện Từ Liêm,Xã Tây Tựu,24666,17910
Huyện Từ Liêm,Xã Thượng Cát,25078,6772
Huyện Từ Liêm,Xã Thuỵ Phương,25266,7674
Huyện Từ Liêm,Xã Trung Văn,25294,17987
Huyện Từ Liêm,Xã Xuân Đỉnh,24618,24002
Huyện Từ Liêm,Xã Xuân Phương,24674,12424
Huyện ứng Hòa,Thị trấn Vân Đình,24726,13182
Huyện ứng Hòa,Xã Cao Thành,25046,4101
Huyện ứng Hòa,Xã Đại Cường,24846,4638
Huyện ứng Hòa,Xã Đại Hùng,24818,4687
Huyện ứng Hòa,Xã Đội Bình,25862,7322
Huyện ứng Hòa,Xã Đông Lỗ,24270,5322
Huyện ứng Hòa,Xã Đồng Tân,24474,5290
Huyện ứng Hòa,Xã Đồng Tiến,24454,6789
Huyện ứng Hòa,Xã Hòa Lâm,24078,6546
Huyện ứng Hòa,Xã Hòa Nam,24998,9895
Huyện ứng Hòa,Xã Hòa Phú,24438,6886
Huyện ứng Hòa,Xã Hoa Sơn,24434,6392
Huyện ứng Hòa,Xã Hòa Xá,25358,4212
Huyện ứng Hòa,Xã Hồng Quang,24766,6630
Huyện ứng Hòa,Xã Kim Đường,24154,7147
Huyện ứng Hòa,Xã Liên Bạt,24190,6935
Huyện ứng Hòa,Xã Lưu Hoàng,25058,4930
Huyện ứng Hòa,Xã Minh Đức,24138,5451
Huyện ứng Hòa,Xã Phù Lưu,24890,4964
Huyện ứng Hòa,Xã Phương Tú,24034,11022
Huyện ứng Hòa,Xã Quảng Phú Cầu,24150,11221
Huyện ứng Hòa,Xã Sơn Công,24406,6166
Huyện ứng Hòa,Xã Tảo Dương Văn,24174,6739
Huyện ứng Hòa,Xã Trầm Lộng,24334,4608
Huyện ứng Hòa,Xã Trung Tú,24058,7547
Huyện ứng Hòa,Xã Trường Thịnh,24622,13182
Huyện ứng Hòa,Xã Vạn Thái,24542,8700
Huyện ứng Hòa,Xã Viên An,24878,5991
Huyện ứng Hòa,Xã Viên Nội,24926,4241
Quận Ba Đình,Phường Cống Vị,25618,14786
Quận Ba Đình,Phường Điện Biên,25526,10986
Quận Ba Đình,Phường Đội Cấn,25674,17575
Quận Ba Đình,Phường Giảng Võ,25598,19185
Quận Ba Đình,Phường Kim Mã,25634,15290
Quận Ba Đình,Phường Liễu Giai,25578,18641
Quận Ba Đình,Phường Ngọc Hà,25550,16774
Quận Ba Đình,Phường Ngọc Khánh,25502,24395
Quận Ba Đình,Phường Nguyễn Trung Trực,25794,7281
Quận Ba Đình,Phường Phúc Xá,25490,19500
Quận Ba Đình,Phường Quán Thánh,25562,10786
Quận Ba Đình,Phường Thành Công,25590,24802
Quận Ba Đình,Phường Trúc Bạch,25610,12608
Quận Ba Đình,Phường Vĩnh Phúc,25570,15743
Quận Cầu Giấy,Phường Dịch Vọng,25450,11301
Quận Cầu Giấy,Phường Dịch Vọng Hậu,25398,19965
Quận Cầu Giấy,Phường Mai Dịch,25370,24460
Quận Cầu Giấy,Phường Nghĩa Đô,25414,21693
Quận Cầu Giấy,Phường Nghĩa Tân,25602,19200
Quận Cầu Giấy,Phường Quan Hoa,25538,19500
Quận Cầu Giấy,Phường Trung Hoà,25342,18808
Quận Cầu Giấy,Phường Yên Hòa,25362,20093
Quận Đống Đa,Phường Cát Linh,25694,14501
Quận Đống Đa,Phường Hàng Bột,25734,18681
Quận Đống Đa,Phường Khâm Thiên,25770,11098
Quận Đống Đa,Phường Khương Thượng,25718,13741
Quận Đống Đa,Phường Kim Liên,25710,16567
Quận Đống Đa,Phường Láng Hạ,25954,28146
Quận Đống Đa,Phường Láng Thượng,25458,21596
Quận Đống Đa,Phường Nam Đồng,25658,18126
Quận Đống Đa,Phường Ngã Tư Sở,25722,11056
Quận Đống Đa,Phường Ô Chợ Dừa,25482,30669
Quận Đống Đa,Phường Phương Liên,25646,16860
Quận Đống Đa,Phường Phương Mai,25586,20444
Quận Đống Đa,Phường Quang Trung,25654,12286
Quận Đống Đa,Phường Quốc Tử Giám,25774,9785
Quận Đống Đa,Phường Thịnh Quang,25670,19444
Quận Đống Đa,Phường Thổ Quan,25730,18376
Quận Đống Đa,Phường Trung Liệt,25558,24834
Quận Đống Đa,Phường Trung Phụng,25766,16057
Quận Đống Đa,Phường Trung Tự,25666,14420
Quận Đống Đa,Phường Văn Chương,25702,18273
Quận Đống Đa,Phường Văn Miếu,25738,12341
Quận Hà Đông,Phường Biên Giang,25306,6299
Quận Hà Đông,Phường Dương Nội,24570,17311
Quận Hà Đông,Phường Hà Cầu,25922,8581
Quận Hà Đông,Phường Kiến Hưng,24958,11390
Quận Hà Đông,Phường Mộ Lao,25438,14105
Quận Hà Đông,Phường Nguyễn Trãi,25682,11280
Quận Hà Đông,Phường Phú La,25386,6526
Quận Hà Đông,Phường Phú Lãm,25326,15210
Quận Hà Đông,Phường Phú Lương,24378,17581
Quận Hà Đông,Phường Phúc La,25422,7659
Quận Hà Đông,Phường Quang Trung,25554,16274
Quận Hà Đông,Phường Vạn Phúc,25434,9270
Quận Hà Đông,Phường Văn Quán,25430,12547
Quận Hà Đông,Phường Yên Nghĩa,24286,12924
Quận Hà Đông,Phường Yết Kiêu,25758,5647
Quận Hà Đông,Xã Đồng Mai,24410,13639
Quận Hà Đông,Xã La Khê,25298,12935
Quận Hai Bà Trưng,Phường Bạch Đằng,25454,18083
Quận Hai Bà Trưng,Phường Bách Khoa,25622,14354
Quận Hai Bà Trưng,Phường Bạch Mai,25958,18388
Quận Hai Bà Trưng,Phường Bùi Thị Xuân,25806,8603
Quận Hai Bà Trưng,Phường Cầu Dền,25962,12165
Quận Hai Bà Trưng,Phường Đống Mác,25818,9906
Quận Hai Bà Trưng,Phường Đồng Nhân,25790,10484
Quận Hai Bà Trưng,Phường Đồng Tâm,25642,19695
Quận Hai Bà Trưng,Phường Lê Đại Hành,25546,13566
Quận Hai Bà Trưng,Phường Minh Khai,25626,16799
Quận Hai Bà Trưng,Phường Ngô Thì Nhậm,25778,10698
Quận Hai Bà Trưng,Phường Nguyễn Du,25678,10856
Quận Hai Bà Trưng,Phường Phạm Đình Hồ,25714,7928
Quận Hai Bà Trưng,Phường Phố Huế,25762,13350
Quận Hai Bà Trưng,Phường Quỳnh Lôi,25750,14442
Quận Hai Bà Trưng,Phường Quỳnh Mai,25798,12497
Quận Hai Bà Trưng,Phường Thanh Lương,25466,21632
Quận Hai Bà Trưng,Phường Thanh Nhàn,25966,22236
Quận Hai Bà Trưng,Phường Trương Định,25630,21916
Quận Hai Bà Trưng,Phường Vĩnh Tuy,25418,28013
Quận Hoàn Kiếm,Phường Chương Dương Độ,25498,22462
Quận Hoàn Kiếm,Phường Cửa Đông,25810,8517
Quận Hoàn Kiếm,Phường Cửa Nam,25742,10796
Quận Hoàn Kiếm,Phường Đồng Xuân,25786,10839
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Bạc,25826,7984
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Bài,25746,9204
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Bồ,25830,8197
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Bông,25782,7685
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Buồm,25822,10541
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Đào,25838,5983
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Gai,25834,8992
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Mã,25802,9679
Quận Hoàn Kiếm,Phường Hàng Trống,25698,8897
Quận Hoàn Kiếm,Phường Lý Thái Tổ,25754,7750
Quận Hoàn Kiếm,Phường Phan Chu Trinh,25662,8188
Quận Hoàn Kiếm,Phường Phúc Tân,25574,15174
Quận Hoàn Kiếm,Phường Trần Hưng Đạo,25650,9972
Quận Hoàn Kiếm,Phường Tràng Tiền,25686,7213
Quận Hoàng Mai,Phường Đại Kim,25302,13316
Quận Hoàng Mai,Phường Định Công,25286,18563
Quận Hoàng Mai,Phường Giáp Bát,25606,14567
Quận Hoàng Mai,Phường Hoàng Liệt,24718,14667
Quận Hoàng Mai,Phường Hoàng Văn Thụ,25394,18743
Quận Hoàng Mai,Phường Lĩnh Nam,24662,14456
Quận Hoàng Mai,Phường Mai Động,25518,16160
Quận Hoàng Mai,Phường Tân Mai,25614,20667
Quận Hoàng Mai,Phường Thanh Trì,25274,11930
Quận Hoàng Mai,Phường Thịnh Liệt,25262,16226
Quận Hoàng Mai,Phường Trần Phú,25074,6168
Quận Hoàng Mai,Phường Tương Mai,25530,22333
Quận Hoàng Mai,Phường Vĩnh Hưng,44782,17267
Quận Hoàng Mai,Phường Yên Sở,24314,11214
Quận Long Biên,Phường Bồ Đề,25014,17684
Quận Long Biên,Phường Cự Khối,24794,5933
Quận Long Biên,Phường Đức Giang,25346,25539
Quận Long Biên,Phường Gia Thuỵ,25426,9853
Quận Long Biên,Phường Giang Biên,24942,4887
Quận Long Biên,Phường Long Biên,24266,10151
Quận Long Biên,Phường Ngọc Lâm,25542,20626
Quận Long Biên,Phường Ngọc Thụy,24130,18639
Quận Long Biên,Phường Phúc Đồng,24874,6874
Quận Long Biên,Phường Phúc Lợi,24554,8660
Quận Long Biên,Phường Sài Đồng,25470,14120
Quận Long Biên,Phường Thạch Bàn,24786,12138
Quận Long Biên,Phường Thượng Thanh,24838,13317
Quận Long Biên,Phường Việt Hưng,25130,9181
Quận Tây Hồ,Phường Bưởi,25402,20528
Quận Tây Hồ,Phường Nhật Tân,25166,8309
Quận Tây Hồ,Phường Phú Thượng,24490,12570
Quận Tây Hồ,Phường Quảng An,25062,8924
Quận Tây Hồ,Phường Thuỵ Khuê,25390,15942
Quận Tây Hồ,Phường Tứ Liên,25314,8547
Quận Tây Hồ,Phường Xuân La,25874,10251
Quận Tây Hồ,Phường Yên Phụ,25410,20150
Quận Thanh Xuân,Phường Hạ Đình,25534,10686
Quận Thanh Xuân,Phường Khương Đình,25442,12783
Quận Thanh Xuân,Phường Khương Mai,25486,18081
Quận Thanh Xuân,Phường Khương Trung,25566,25894
Quận Thanh Xuân,Phường Kim Giang,25814,9335
Quận Thanh Xuân,Phường Nhân Chính,25406,22986
Quận Thanh Xuân,Phường Phương Liệt,25506,22358
Quận Thanh Xuân,Phường Thanh Xuân Bắc,25638,20679
Quận Thanh Xuân,Phường Thanh Xuân Nam,25706,10955
Quận Thanh Xuân,Phường Thanh Xuân Trung,25510,18902
Quận Thanh Xuân,Phường Thượng Đình,25594,17553
Thị xã Sơn Tây,Phường Lê Lợi,25522,9918
Thị xã Sơn Tây,Phường Ngô Quyền,25690,6820
Thị xã Sơn Tây,Phường Phú Thịnh,25318,5616
Thị xã Sơn Tây,Phường Quang Trung,25582,9656
Thị xã Sơn Tây,Phường Sơn Lộc,25462,8198
Thị xã Sơn Tây,Phường Trung Hưng,25878,7848
Thị xã Sơn Tây,Phường Trung Sơn Trầm,25162,6493
Thị xã Sơn Tây,Phường Viên Sơn,25230,7137
Thị xã Sơn Tây,Phường Xuân Khanh,24922,7941
Thị xã Sơn Tây,Xã Cổ Đông,23894,10311
Thị xã Sơn Tây,Xã Đường Lâm,29614,8988
Thị xã Sơn Tây,Xã Kim Sơn,23938,4876
Thị xã Sơn Tây,Xã Sơn Động,23918,11399
Thị xã Sơn Tây,Xã Thanh Mỹ,24014,8871
Thị xã Sơn Tây,Xã Xuân Sơn,25882,6366