TAPTAPTAPTAP
12/9/2013 - 9:10 AM

zamíchá pořadí prvků integerového pole. Třeba míchání karet.

zamíchá pořadí prvků integerového pole. Třeba míchání karet.

	//	Random shuffling of the supplied integer array.
	public static void Shuffle(int[] ints) {
		int temp;
		
		for (int i = 0; i < ints.Length; i++) {
			temp = ints[i];
			int swapIndex = RndRange(0,77);
			ints[i] = ints[swapIndex];
			ints[swapIndex] = temp;
		}
	}
	//	Random integer in the range first..last-1.
	public static int RndRange(int first, int last) {
		return Random.Range(first, last);
	}