patryk-developer
5/17/2018 - 6:27 PM

Jawne rzutowanie

var item1 = <any>{ id: 1, name: "element 1" };
item1 = { id: 2 };