Kcko
8/22/2014 - 11:48 AM

Psaní do obrázků - PHP

Psaní do obrázků - PHP

<?php
 

$im = imagecreatefromjpeg("match-trailer.jpg");

$font = 'fonts/calibrib.ttf';  
$fontNormal = 'fonts/calibri.ttf';  


$teams = mb_strtoupper("FC Combix - FC Bohemians Praha B", 'UTF-8');

$white = ImageColorAllocate($im, 255, 255, 255);   
$orange = ImageColorAllocate($im, 255, 127, 0);
$black = ImageColorAllocate($im, 0, 0, 0);

// Týmy
ImagettfText($im, $fontSize = 34, 0, 30, 80, $white, $font, $teams); 


// Kde
ImagettfText($im, $fontSize = 20, 0, 30, 170, $orange, $font, 'KDY:'); 
ImagettfText($im, $fontSize = 20, 0, 95, 170, $white, $fontNormal, '25.8.2014'); 


// Kde
ImagettfText($im, $fontSize = 20, 0, 30, 220, $orange, $font, 'KDE:'); 
ImagettfText($im, $fontSize = 20, 0, 95, 220, $white, $fontNormal, 'Stadiony Bohemians, Přípotoční 27/a'); 


// Vstupné
ImagettfText($im, $fontSize = 24, 0, 30, 420, $black, $font, 'VSTUPNÉ:'); 
ImagettfText($im, $fontSize = 30, 0, 180, 420, $orange, $font, '60 Kč'); 


// Vystup
imageJpeg($im, "upoutavka.jpg");  
ImageDestroy($im);

 
header('Content-type: image/jpg');
echo $image;