wfxr
9/28/2016 - 1:59 AM

sort-learning.md

sort

根据第4个字段(数字)降序排列:

sort -nrk4 file

-n for numerical sort
-k for providing key
-r for reverse sort

可以在vim中使用'<,'>!sort -option对选定区域直接排序