mesutd0nmez
7/11/2017 - 7:24 AM

Ölü kodu araştırma ve projeden çıkarmak için yardımcı.

Ölü kodu araştırma ve projeden çıkarmak için yardımcı.

http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/biswapinky/remove-unused-codedead-code-using-visual-studio/