patryk-developer
5/17/2018 - 7:12 PM

Właściwości tylko do odczytu

// właściwości tylko do odczytu
// ===================

class ClassWithReadOnly {
  readonly name: string;
  constructor(_name : string) {
    this.name = _name;
  }
  setReadOnly(_name: string) {
    // powoduje błąd kompilacji
    // this.name = _name;
  }
}