nordicmaterial2
5/5/2017 - 3:14 PM

Uitwissel-procedure met Stijn (Git etc.)

Uitwissel-procedure met Stijn (Git etc.)

// Clone eerst project in mapje. Maak mapje en CD er naar toe.
$ git clone .... (url van Stijn) . (die " ." dient om te kopiëren DAAR, niet in extra mapje)

// Wachtwoord: H***!gitlab


// Meteen naar theming branch nu!
$ checkout theming

///////////////////////////////////////////
// Ontbrekende files oplossen
///////////////////////////////////////////

//// 1. .htaccess : kopieer uit andere map

//// 2. /vendor: ga in root staan, dan:
$ composer up
$ composer up (yep, moet 2 x)

//// 3. neato/bower_components: cd tot in neato, dan:
$ bower install

//// 4. subtheme/node_modules : cd tot in subtheme, dan:
$ npm install

//// 5. sites/default/files + settings file:
kopieer / pas aan


///////////////////////////////////////////
// Maak gitignore files
///////////////////////////////////////////

//// in /neato: schrijf
/bower_components

//// in /subtheme: schrijf
config.js
/node_modules

//// in root/git/info/exclude : schrijf

/sites/default/files

# Ignore core when managing all of a project's dependencies with Composer
# including Drupal core.
/core

# Core's dependencies are managed with Composer.
/vendor

# Ignore configuration files that may contain sensitive information.
sites/*/settings*.php
sites/*/services*.yml

# Ignore paths that contain user-generated content.
sites/*/files
sites/*/private

# Ignore SimpleTest multi-site environment.
#sites/simpletest

# If you prefer to store your .gitignore file in the sites/ folder, comment
# or delete the previous settings and uncomment the following ones, instead.

# Ignore configuration files that may contain sensitive information.
sites/*/settings*.php

# Ignore paths that contain user-generated content.
# */files
# */private

# Ignore SimpleTest multi-site environment.
# simpletest

# Ignore core phpcs.xml and phpunit.xml.
core/phpcs.xml
core/phpunit.xml

# Contrib modules worden binnengehaald met composer install, gebruik makend van de versies in composer.lock
/modules/contrib
/themes/contrib

# We gebruiken geen .htaccess in de root, wordt vervangen door apache config - op andere locaties wel toegestaan
/.htaccess