cachaito
12/26/2014 - 4:03 PM

NaN oddity

Trzeba pamiętać, że NaN === NaN jest zawsze false! Aby sprawdzić wynik parseInt zwracający NaN należy użyć f-cji isNaN()

var num = 'aaaa11';

if(isNaN(parseInt(num,10))) {
  throw new Error(num + 'nie jest cyfrą');
}