EBOI
9/29/2017 - 8:26 AM

Pole z rozpoznawaniem nowej linii.

Pole z rozpoznawaniem nowej linii.

<xsl:template match="*" mode="RichTextBox">
  <div class="xdTextBox">
   <xsl:call-template name="wstawBR">
    <xsl:with-param name="string" select="current()"/>
   </xsl:call-template>
  </div>
 </xsl:template>

 <!-- Funkcja 'wstawBR' (org. 'replace') - podmienia znak nowej linii na <br /> -->
 <xsl:template name="wstawBR">
  <xsl:param name="string"/>
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="contains($string,'&#10;')">
    <xsl:value-of select="substring-before($string,'&#10;')"/>
    <br />
    <xsl:call-template name="wstawBR">
     <xsl:with-param name="string" select="substring-after($string,'&#10;')"/>
    </xsl:call-template>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:value-of select="$string"/>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>