svnshikhil
11/20/2017 - 5:28 AM

Pm2 Commands

List of pm2 commands

# Run custom Script

$ pm2 start npm -- run <Script Name> --

# Run app with npm start and Name

$ pm2 start npm --name 'APpnAme' -- start

# Rename Pm2 process

$ pm2 restart <id> --name '<name>'