SalihKaya
12/3/2015 - 1:22 PM

Klavyeden iki ürünün fiyatı girildiğinde toplam fiyat 200 TL’den fazla ise, 2.üründen %25 indirim yaparak ödenecek tutarı gösteren uygulamay

Klavyeden iki ürünün fiyatı girildiğinde toplam fiyat 200 TL’den fazla ise, 2.üründen %25 indirim yaparak ödenecek tutarı gösteren uygulamayı yapalım.

double urun1,urun2,ilktoplam,odemetutari, indirim;
Console.Write("Birinci ürünün fiyatını girin:");
urun1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci ürünün fiyatını girin:");
urun2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
ilktoplam = urun1 + urun2;
odemetutari = ilktoplam;
if (ilktoplam >= 200)
{
indirim = urun2 * 25 / 100;
odemetutari = ilktoplam - indirim;
}
Console.WriteLine("Ödeme tutarı:" + odemetutari);
 
Console.ReadKey();