SalihKaya
11/12/2014 - 7:39 PM

20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir

20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırdaki elemanların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.

int[,] dizi = new int[20, 100];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        int satirToplami = 0;
        for (int j = 0; j < 100; j++)
        {
          dizi[i, j] = rnd.Next(0, 100);
          satirToplami += dizi[i, j];
        }
        Console.WriteLine(satirToplami);
      }