langus
9/23/2013 - 10:37 AM

Rozwiazania

Rozwiazania

Add-SPSolution -LiteralPath C:\projekt.wsp
Update-SPSolution -Identity projekt.wsp -LiteralPath "C:\projekt.wsp" -GACDeployment
stsadm -o execadmsvcjobs
C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd list wp