SalihKaya
11/12/2014 - 7:50 PM

N elemanlı bir boyutlu dizinin elemanlarına 1-50 arasında rastgele değer aktarımı yapılacaktır. Değerler atandıktan sonra ;Her bir eleman de

N elemanlı bir boyutlu dizinin elemanlarına 1-50 arasında rastgele değer aktarımı yapılacaktır. Değerler atandıktan sonra ;Her bir eleman değerinden dizi içinde kaçar tane olduğu ekrana yazdırılacaktır.3 ve 5 in katlarını 50 elemanlı başka bir diziye sırayla kopyalayan kodları yazınız.

int[] ucvebes = new int[50];
int eleman = 0, say = 0;
Random rnd = new Random();
Console.Write("Eleman Saysını Giriniz : ");
eleman = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int[] dizi = new int[eleman];
 for (int i = 0; i < eleman; i++)
 {
   dizi[i] = rnd.Next(1, 50);
 }
 
 foreach (int elm in dizi)
 {
  int sayac = 0;
   foreach (int elma in dizi)
   {
    if (elm == elma) { sayac++; }
   }
  Console.WriteLine("{0} sayısında {1} tane", elm, sayac);
 }
 
 for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
 {
   if (dizi[i]%15==0)
   {
    ucvebes[say] = dizi[i];
    say++;
   }
 }