SalihKaya
1/31/2016 - 1:05 PM

MDI Formlar için Form Açan ve Bir Daha Açılmasını Engelleyen Kod

MDI Formlar için Form Açan ve Bir Daha Açılmasını Engelleyen Kod

if (_frmOgrenciEkle == null || _frmOgrenciEkle.IsDisposed)
{
  _frmOgrenciEkle = new OgrenciEkle {MdiParent = this};
  _frmOgrenciEkle.Show();
}