rovan-a of Pixel's Programmer
1/7/2017 - 5:11 AM

Sheel script untuk jenkins. Process dengan nama yang dimasukan akan di kill dan dijalankan ulang dalam virtual env

Sheel script untuk jenkins. Process dengan nama yang dimasukan akan di kill dan dijalankan ulang dalam virtual env

#!/bin/bash
# Kill previous running process
pkill -f "wsgi.py managix_api"

# Activate virtual environment
. env/bin/activate

# Run wsgi.py with nohup and give managix_api arg
BUILD_ID=Jenkins nohup python wsgi.py managix_api &