cachaito
9/8/2014 - 9:10 PM

Delete object properites

Usuwanie właściwości z obiektu spowalnia go (https://www.youtube.com/watch?v=LaxbdIyBkL0 min.15:42)

var obj = {
  name: 'Bartek',
  age: 30
};

delete obj.name //true

//lepsze rozwiąznie
obj.name = null;