loicbisiere
11/15/2017 - 7:05 PM

Bash dump/import MySQL

mysql -h server -u user -ppassword base < dump.sql
mysqldump -h server -u user -ppassword -rdump.sql base