TAPTAPTAPTAP
8/27/2013 - 7:25 PM

Myš aktivuje jiný game object

aktivuje gameobject myš trigger #unity3d #c#

using UnityEngine;
using System.Collections;
//trigger po kolizi aktivuje daný game object
public class ZapalOhen : MonoBehaviour {
  public GameObject Flame;
	void OnTriggerEnter (Collider Other){
		Flame.SetActive(true);
	}
	
}
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class RozniZarovku : MonoBehaviour {

public GameObject Halo;
	void OnMouseDown ()
	{
		Halo.SetActive(true);
	}
	
}