adrigm
7/30/2013 - 12:52 PM

vector_de_vector.cpp

#include <iostream>
#include <vector> // Cabecera necesaria para usar vector

// Creamos dos typedef para declarar vectores
typedef std::vector<int> VI;
typedef std::vector<VI> VVI;

int main()
{
  // Declaramos un vector de vector int llamado v
	VVI v(6, VI(4)); // (6x4)

	// A continuación lo podemos rrecorrer como un array bidimensional
	for (int i = 0; i < v.size(); i++)
	{
		for (int j = 0; j < v[i].size(); j++)
		{
			v[i][j] = i+j;
		}
	}

	for (int i = 0; i < v.size(); i++)
	{
		for (int j = 0; j < v[i].size(); j++)
		{
			std::cout << v[i][j] << " ";
		}
		std::cout << std::endl;
	}
}