TAPTAPTAPTAP
9/27/2013 - 10:21 AM

From http://www.devbook.cz/c-sharp-tutorial-windows-forms-dialogy

MessageBox.Show("Toto je hlavní text okna se zprávou", "Název okna", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);