cachaito
9/8/2014 - 6:47 AM

Convert numbers

Przy prostym konwertowaniu lepiej użyć konstruktora Object dla typów prostych. Rozwiązanie szybsze bowiem f-cja parseInt także analizuje string. Przydaje się głównie przy pobieraniu wartości numerycznych z inputów. Wg testu: http://jsperf.com/type-cast/2 + operator jest dużo wolniejszy! Uwaga NaN zwracane przez metody jest liczbą!

var num = '36.8999';
var newNum;

newNum = parseInt(num, 10); //36
newNum = parseFloat(num); //36.8999 - operuje na liczbach całkowitych i po przecinku - bardziej uniwersalne
newNum = Number(num); //36.8999

newNum = +num; //36.8999 - dużo wolniejsze od parseFloat!
newNum = 1 * num; //wg jsPerf dużo szybsze od +num