vordan of Infoproject
12/1/2015 - 8:02 PM

Modul za isprakjanje na email

Modul za isprakjanje na email

// Za da raboti ispravno, na serverot mora da bide instaliran PEAR Mail modulot!
// pear install mail
//
// Ako dava greska 500 Internal Error pri isprakjanje, treba (kako root):
// 	# apt-get install php-pear
// 	# pear install Mail
// 	# pear install net_SMTP